ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคอยคำให้พรประชาชนเนื่องในวันปีใหม่

เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคอยคำให้พรประชาชนเนื่องในวันปีใหม่

12 เมษายน 2021
941   0

Spread the love

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ อวยพรให้กับประชาชนชาวไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ นึกคิดปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปราถนา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อย่าได้มาเบียดเบียน

พระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อวยพรให้กับประชาชนชาวไทยเนื่องในวันสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมืองว่า สำหรับสงกรานต์ปีใหม่ วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ได้ยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ แต่ปัจจุบันนี้ไปยึดเอาหลักสากลของโลกคือวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ แต่คนไทยยึดถือเอาวันที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่

เพราะฉะนั้นในโอกาสเมื่อถึงวันสงกรานต์ขึ้นต้นปีใหม่ ก็จะมีการขอพรขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในฐานะที่อาตมาภาพ ก็ขออำนวยอวยพรให้กับสาธุชนญาติโยมทั้งหลาย เมื่อขึ้นต้นปีใหม่วันสงกรานต์นี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ นึกคิดปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปราถนา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อย่าได้มาเบียดเบียน ขอให้ท่านทั้งหลายจงสมหวังสมปราถนาในสิ่งที่ท่านต้องการขอเจริญพร