ข่าวทั่วไทย » ลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมตรวจพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามลำปาง

ลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมตรวจพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามลำปาง

20 เมษายน 2021
566   0

Spread the love

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมตรวจพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะเพื่อขนย้ายเตียงนอนและอุปกรณ์อื่นๆ รองรับผู้ป่วยโควิด

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอก โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง และคณะร่วมตรวจและหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 ของจังหวัดลำปาง ที่ ศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี คุณตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคาให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็น ความสำคัญเร่งด่วนในการจัดเตรียม โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยฯ ซึ่งก่อนนี้ได้เลือกศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลสนาม แต่เมื่อได้พิจารณา ความพร้อมแล้ว พบมีข้อจำกัดหลายด้าน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯจึงได้มีมติ พิจารณาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ขึ้น ที่ ศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งมีความพร้อม มากกว่า ที่ส่งผลให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยได้มีคุณภาพ และเป็นไปตาม มาตรการ/มาตรฐานสาธารณสุข นับว่ามีศักยภาพความพร้อมในการ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบกับอยู่ใกล้โรงพยาบาลเกาะคา และโรงพยาบาลเวชชารักษ์ เป็นอีกสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นี้ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 80 คน

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และ ยานพาหนะของหน่วยเพื่อขนย้ายเตียงนอนและอุปกรณ์อื่นๆ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง มายังโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง