ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องในวันเฉลิมพระชมนพรรษา 28 กค.64

เชียงใหม่ หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องในวันเฉลิมพระชมนพรรษา 28 กค.64

9 กรกฎาคม 2021
675   0

Spread the love

หลายภาคส่วนช่วยกันผนักกำลัง จัดกิจกรรมสร้างบ้านให้ผู้ให้ผู้ยากไร้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กค. 64 ซึ่งราษฎรบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร้องขอให้ชุดอาสากิจการพลเรือนอำเภอดอยสะเก็ด ช่วยซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ เวลาเกิดฝนตก น้ำจะรั่วจากหลังคาเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกน้อย 3 คน ภรรยา และเจ้าตัว รวม 5 คน ต้องหลบไปพักอาศัยบ้านข้างเคียง


เนื่องใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ อาสาสมัคร กิจการพลเรือนอำเภอดอยสะเก็ด ชมรมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนอำเภอดอยสะเก็ด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า และจิตอาสาในพื้นที่ ได้มีกิจกรรมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ได้มีบ้านพักอาศัย นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ที่มีส่วนร่วมในบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และขอบคุณจิตอาสาทุกกคน ที่ทุมเทแรงกาย แรงใจ ช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ ให้กับผู้ยากไร้และครอบครัวได้พักอาศัย และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีทำความดี ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

สืบเนื่องจาก นายแอคัน นาดู่ อายุ 50 ปี ราษฎรบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้องขอให้ชุดอาสากิจการพลเรือนอำเภอดอยสะเก็ด ช่วยซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ เวลาเกิดฝนตก น้ำจะรั่วจากหลังคาเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกน้อย 3 คน ภรรยา และเจ้าตัว รวม 5 คน ต้องหลบไปพักอาศัยบ้านข้างเคียงอาสากิจการพลเรือน อำเภอดอยสะเก็ด และจิตอาสา จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีจิตเมตตาทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน คนละเล็ก คนละน้อยและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ มาช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้และขอรับการสนับสนุน กำลังพลจาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพล ทหารราบที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า และจิตอาสาในพื้นที่มาช่วยกันรื้อถอน และสร้าง
บ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้ รวมระยะเวลา 17 วัน ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 80,000 บาท