ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการสื่อสัญจรดูงาน ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

เชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการสื่อสัญจรดูงาน ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

14 กันยายน 2021
836   0

Spread the love

สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการสื่อสัญจรดูงาน ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

วันนี้ (14 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะบริหารผู้บริหารและสื่อมวลชน เดินทางเข้าศึกษาดูงานตามโครงการสื่อสัญจรดูงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) โดยมี นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับหลังจากนั้น นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงปัญหาที่ จะต้องดำเนินการแก้ไข ถึงกรณีภัยแล้งที่กำลังจะเข้าถึง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุดทั้งด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และอื่นๆ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า สถานะน้ำของ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราปัจจุบันนี้ เรามีอยู่ประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ของความจุน้ำ เพราะฉะนั้นในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงเราก็ต้องบริหารจัดการน้ำโดย 1 เราเน้นเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก และเรื่องของระบบนิเวศ ซึ่งคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นฤดูฝน เราจะมีปริมาณน้ำประมาณ 84 ล้านซึ่งทางเราได้วางแผนบริหารจัดการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในช่วงของฤดูแล้งอาจจะต้องขอความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรงดทำนาปรัง อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเป็นต้น

ในส่วนของนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า ทางเขื่อนฯได้รายงานสถานะการณ์จัดเก็บน้ำ ในปี64 ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อย ในส่วนของทางสำนักงานกรมชลประทานที่ 1 ที่กำกับดูแลก็ได้เสนอแผนปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อดำเนินการเติมน้ำเข้ามายังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการการใช้น้ำ การ บริหารจัดการน้ำ ตามมาตรการของกรมฯ และการจัดการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ ในแม่น้ำตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้สำรองน้ำมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กวงอุดมธาราก็ได้บริหารจัดการตามมาตรการของกรมฯ โดยมีการประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำ ด้วยการส่งน้ำน้อยกว่าแผนประมาณ 20 กว่าล้าน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของทางกรมฯ ในส่วนของการผลิตประปา ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะมี 2 แห่งคือเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง ในการผลิตน้ำประปา ปกติเราได้วางแผนการจัดการน้ำเป็นลำดับแรกให้ความสำคัญในเรื่องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคโดยมีการวางแผนใช้น้ำในฤดูแล้งปี 64 ถึงปี 65 ที่จะมาถึงนี้ โดยได้จัดสรรน้ำสำหรับในการผลิตประปาให้เพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคมของปี 65 ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้น้ำ จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ผลิตน้ำประปาเดือนละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเราได้เตรียม จัดสรรน้ำไว้ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน่าจะเพียงพอในการใช้ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนี้.