ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ครบรอบ 2 ปี ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่ออนุรักษ์สัตว์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เชียงใหม่ ครบรอบ 2 ปี ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่ออนุรักษ์สัตว์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

22 กันยายน 2021
635   0

Spread the love

ครบรอบ 2 ปี ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่ออนุรักษ์สัตว์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เปิดรับบริจาก กองทุนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้เงินทั้งสิ้นล้านบาทเศษ วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อกระบือจำนวน 19 ตัว ให้ดำรงชีวิตตามธรรมชาติในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และจนถึงขณะมีกระบือรวมทั้งสิ้น 37 ตัว เหลือเงินบริจาคกว่า 4 แสน แต่ประสบปัญหาพื้นที่เลี้ยงอยู่ในกรมอุทยานฯ คณะกรรมการฯ จึงได้มอบกระบือทั้ง 37 ตัว และเงินบริจาคให้กับนายอำเภอดอยสะเก็ด ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา

(วันนี้ 22 กย.) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ เจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอดอยสะเก็ดตัวแทนนายอำเภอดอยสะเก็ด และนายดวงแก้ว สะอาดล้วน อดีตนายกตำบลลวงเหนือ นายบุญช่วย บุญชัย ผู้เลี้ยงกระบือ ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา หลังมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บ้านป่าสักงาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาได้เงินทั้งสิ้น 1,018,588.75 บาท โดยมีวัตถุเพื่อจัดซื้อกระบือจำนวน 19 ตัว ให้ดำรงชีวิตตามธรรมชาติในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2563 กองทุนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้ซื้อกระบือคู่แม่-ลูก เพิ่มในราคา 32,000 บาท จากเกษตรกรตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด และได้รับเมตตาจากสำนักปฏิบัติธรรมสุทธจิตต์(นิโรธาราม สาขา 2 ) บริจากเงินเข้าร่วมกองทุน 15,000 บาท ปัจจุบันมีกระบือเพิ่มเป็น 37 ตัว เพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 21 ตัว


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด สมัยนั้น มีคำริจะไถ่ชีวิตกระบือให้พ้นจากโรงฆ่าสัตว์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “นั่งแพ แลควาย” จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลลวงเหนือ และพี่น้องประชาชนชาวลองเหนือ จัดทำทอดผ้าป่าขึ้นได้เงินกว่า 1 ล้านบาท ทำการไถ่ถอนกระบือจำนวน 20 ตัว พร้อมว่าจ้างให้นายบุญช่วย บุญชัย เลี้ยงกระบือเดือนละ 4,000 บาท และหลังจากนั้นผู้เลี้ยงได้ขอขึ้นค่าเลี้ยงเป็นเดือนละ 6,000 บาท หรือจะเลี้ยงแบบแบ่งครึ่งในผลผลิตแต่ละปี จึงได้หารือคณะกรรมการและเห็นว่าความเลี้ยงแบบแบ่งครึ่ง โดยใช้สัญญาปีต่อปี เริ่มเดือนตุลาคม 2563 และหลังจากเดือนตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกระบือเกิดใหม่อีก 7 ตัว มีผู้ที่เข้าร่วมบริจาคไถ่กระบืออีกรวมอีก ปัจจุบันมีกระบือรวมทั้งสิ้น 37 ตัว และมีเงินฝากในบัญชี 436,611.31 บาท

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างเทศบาลตำบลลวงเหนือ ผู้เลี้ยง และฝ่ายอำเภอดอยสะเก็ดเนื่องจาก บริเวณพื้นที่เลี้ยงกระบือในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานั้น เป็นพื้นที่ของอุทยานฯ เป็นพื้นที่ขัดกับข้อกฏหมาย นอกจากนั้นยังมีกระบือและวัวของเจ้าของรายอื่น นำมาเลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน อาจมีการสับสนและอาจมีการลักลอบนำกระบือออกมา เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลลวงเหนือ จึงได้มอบกระบือจำนวน 37 ตัว พร้อมเงินที่เหลือจากการบริจาคกว่า 4 แสนบาท ให้กับทางนายอำเภอดอยสะเก็ดรับพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้กันต่อไป