ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชวน หลีกภัย เปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ ชวน หลีกภัย เปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

25 กันยายน 2021
577   0

Spread the love

“ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 25 ก.ย.2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ และนายชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ร่วมให้การต้อนรับนายชวน ที่อาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 173 บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และ จนท.สมาคม พร้อมกันบริเวณงานและประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ศาลตาและยาย จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีสวดถอน และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายเครื่องสังฆทานแดพระภิกษุสงฆ์ถวายปินโต พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา พระภิกษุสงฆ์เจิมป้ายอาหารเพื่อเป็นมงคล จากนั้นพระภิกษุสงฆ์เดินทางกลับ

ต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาประกอบพิธีเปิด นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จากนั้นนายชวน ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมคนแรกของอาคารสมาคมฯ จากนั้นนายพิพัฒน์ กล่าวรายงานถึงอาคารสโมสรฅนท้องถิ่นหลังนี้ จากนั้นนายชวน ได้เป็นประธานเปิดผ้าคลุมป้ายอาคาร ได้กล่าวให้โอวาท

นายชวน ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า โครงสร้างที่ดีมันจะสดุดด้วย “คน” เพราะคนที่เราพูดถึงนี้ หากไม่ได้มาด้วยความชอบธรรม ยากครับที่จะบริหารงานไปได้ด้วยดี พูดง่ายๆ มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้น มองเห็นชัดเจนในปลายรัฐกาลที่ 9 ท่านให้ความสำคัญเรื่องคนมาก ถึงให้องค์มนตรีนำไปปฏิบัติ ให้ท่านเกษม รัตนชัย ท่านองค์ในตรีองค์ปัจจุบัน ท่านเป็นคนเล่าให้ผมฟัง พระองค์ท่านในหลวงรัฐการที่ 9 ให้ทางองค์มนตรีร่วมกับทางโรงเรียนทำให้คนเป็นคนดี เพราะพระองค์ท่านเห็นนายกรัฐมนตรีมาหลายคน และเห็นบุคคลสำคัญหลายๆชุดทำงาน ในที่สุดลงท้ายบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่สามารถทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมด วิกฤตหลายครั้งเป็นเพราะคน เพราะฉะนั้นการสร้างคนดีเป็นเรื่องสำคัญ ตนของยำให้พยายามสร้างรูปแบบที่ดี และขณะเดียวกันขอให้นำคนดีมามีส่วนร่วม และการกระจายอำนาจนั้นเป็นการกระจ่ายโอกาสกระจายรายให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นพัฒนาในตัวของเขาเอง

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ที่มีเพียงที่ กทม.ต่อไปจังหวัดไหนพร้อมก็ไปก่อน อาจจะมีเลือกอะไรก็แล้วแต่ในจังหวัดนั้นๆได้โดยตรง หากจังหวัดนั้นมีความพร้อม การที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตนทำงานการเมืองมานาน 52 ปี เดิมก็ไม่ยอมรับ กว่าจะผ่านมันไปได้ และเมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องยอมรับและรับได้ ดังนั้นการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ไปได้ ก็อยู่ที่คุณภาพของคนในปัจจุบัน และท้องถิ่นนั้นๆยอมรับการทำงานที่ดีได้ และมีคนดีไม่โคดโกงและไม่ทุจริตมาทำงาน การยอมรับในเรื่องโครงสร้างบ้านเมืองก็จะดีขึ้นครับ” นายกชวน ประธานรัฐสภา กล่าว จากนั้น นายชวน เดินชมนิทรรศการ และชมอาคารทั้งหมด และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นสาภี จากนั้นทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยลักษณะของตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นลอฟท์ หรือแบบปูนเปลือย โดยใช้แนวคิดผสมผสานบ้านทรงไทยโบราณสี่ภาค กับ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มกราคม2562 โดยมีนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีพระพรหมมงคล หรือหลวงปู่ทอง สิริมังคโล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ให้ความเมตตาเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,053,056.89 บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) จากเงินรายได้การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งสะสมรวม 10 ปี รวมทั้งการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวน 2 ครั้ง และเงินบริจาคบางส่วนจากผู้มีจิตศรัทธา ลักษณะตัวอาคารขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้นบน สำหรับใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาขนาดบรรจุ 150 คน เพื่อรองรับคนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้มาพบปะสังสรรค์ ศึกษาดูงาน หรือเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน

ชั้นล่าง ส่วนที่หนึ่ง สำหรับใช้เป็นห้องสมุดฅนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สำหรับให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเรียนการสอน ส่วนที่สอง สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

ทั้งนี้ สมาคมฯมีความมุ่งหวังในการใช้อาคารหลังนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม ดังนี้ 1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำทั่วประเทศ 2. เป็นองค์กรกลางในการประสานความเข้าใจ ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันประกอบด้วย รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ องค์กรอิสระ อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ

3. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

4. เป็นศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประสบสาธารณภัยต่างๆ 5. เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ขณะรับราชการ และเกษียณอายุราชการแล้ว

สำหรับการจัดงานพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้เลื่อนมาจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้จำกัดจำนวนคนเข้าร่วม และมีมาตรการตามที่ ศบค.กำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และต้องผ่านจุดคัดกรองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าร่วมงานดังกล่าวได้