ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ลงเอ็มโอยูกับคณบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ลงเอ็มโอยูกับคณบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 ตุลาคม 2021
696   0

Spread the love

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ลงเอ็มโอยูกับคณบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมดิจิทัลพลัส เพื่อตอบโจทย์การศึกษา ในรูปแบบ Education Sandbox ต้นแบบของประเทศ

นาย จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามเอ็มโอยู กับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรวิชย์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส เพื่อ สร้างกำลังคน ดิจิทัลป้อนผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ ตามความต้องการของตลาด เพื่อรับนักศึกษาเข้าปฎิบัติงาน ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 22 เดือน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในรูปแบบ Education Sandbox ต้นแบบของประเทศ โดยชูจุดเด่น หลักสูตรผู้ประกอบการ ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 250 เปอร์เซ็นต์ และพัฒนาบุคลากร ของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทน 7 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา รับนักเรียนที่จบมัธยมปลาย

นาย จุลนิตย์ บอกว่า ที่ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้พร้อมกับการทำงาน ให้กับบริษัทเพื่อให้สถานประกอบการได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของบริษัทเป็นหลักสูตรที่สามารถปรับปรุงแบบฉับไวตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อช่วย SME เชียงใหม่ ด้าน E-Commerce Trader และ Digital Business and Marketing ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเปิดรับนักศึกษาผ่านช่องทาง TCAS รอบ 1 จำนวน 60 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีพงษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิรูปดิจิทัลวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีฯ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการระบาดใหญ่ ทำให้เกิดทั้งวิกฤติและโอกาสสำหรับประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้ในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่า การปรับตัวทั้งแรงงานและธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ จะสอนให้ผู้เรียนและธุรกิจ “อยู่ให้รอด” ในสถานณการณ์เช่นนี้ “อยู่ให้เป็น” ในสถานการณ์ Post-COVID และ “อยู่ให้ได้” ในเศรษฐกิจแห่งอนาคต