ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กฟผ.ร่วมหารือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มช.หาแนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตร

เชียงใหม่ กฟผ.ร่วมหารือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มช.หาแนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตร

25 ตุลาคม 2021
560   0

Spread the love

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หาแนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตร และป่าไม้ เพื่อการวิจัยและพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ โดยการปลูกป่าล้านไร่ ภายในปีค.ศ. 2031

ที่ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาว จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. สมชัย สมัยสุต รองประธานที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้หรือ AFCC และวิจัยจากหลายหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางลดคาร์บอนภาคการเกษตรและป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน ในภาคป่าไม้ ผ่านการปลูกป่าสนับสนุนและพัฒนากลไกระเบียบวิธีการตรวจวัด ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กลไกคาร์บอนเครดิต การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน สนับสนุนและพัฒนากลไกตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมเข้าสู่กลไกคาร์บอนเครดิตระหว่างสองหน่วยงาน

นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. มีนโยบาย ผลักดัน ประเทศไทยสู่พลังงานสะอาด และตั้งเป้าลดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 โดย กฟผ. ให้ความสำคัญ ในการจัดการตั้งแต่ต้นกำเนิด การดูดซับเก็บคาร์บอนอย่งามีส่วนร่วม และเป็นกลไกในการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม และการสร้างความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ เพื่อผลักดัน สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะการปลูกป่าล้านไร่ ภายในปี 2031 และมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 8 ล้านตันในปี ค.ศ. 2050 เพื่อร่วมสร้างอนาคตปลอดคาร์บอนให้กับคนไทยทุกคน โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ในการเพาะเนื้อเยื่อกล้าไม้พันธุ์ต่างๆ ในการปลูกป่า