ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นราพัฒน์ นำ ประชาธิปัตย์ภาคเหนือชู จุรินทร์ เป็นนายกฯ ประชาชนปลึ้ม ผลงานปัง

เชียงใหม่ นราพัฒน์ นำ ประชาธิปัตย์ภาคเหนือชู จุรินทร์ เป็นนายกฯ ประชาชนปลึ้ม ผลงานปัง

29 ตุลาคม 2021
357   0

Spread the love

นราพัฒน์ นำ ประชาธิปัตย์ภาคเหนือชู จุรินทร์ เป็นนายก ประชาชนปลึ้ม ผลงานปังพร้อมเสนอโมเดล เชื่อมเหนือ เชื่อมโลก ใช้ภาคเหนือเป็ยฮับส่งออกจีน

นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูและพื้นที่ภาคเหนือและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ รวมพลสมาชิกพรรค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อดีตว่าที่ผู้สมัคร และคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ประชุมหารือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ร่างนโยบายพรรคเพื่อเสนอกรรมการบริหารพรรคต่อไป

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติ
1. เสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ชูเป็นผู้นำการเลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจากเป็นหัวหน้าพรรคที่มีผลงานโดดเด่น จับต้องได้ ประสบความสำเร็จทั้งการนำรายได้เข้าประเทศจากการผลักดันการส่งออกและแก้ปัญหาเกษตรกร

2.ผลัดดันการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทั้งเร่งรัดการออกโฉนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อรับโฉนดคืนการแก้ไขที่ดินทับซ้อน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าให้หมดไป

3.ผลัดดันการยกระดับรายได้เกษตรกรในสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยชูโครงการประกันรายได้เกษตรกรและเพิ่มรายการสินค้าเกษตรในโครงกรให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มที่กักเก็บน้ำ ขยายระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นหลักประกันอาชีพเกษตรกร

4.ชูนโยบายพัฒนาการค้าออนไลน์โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและเพิ่มทักษะให้พ่อค้าและแม่ค้าหน้าใหม่ เป็นผู้ประกอบปารหรือ SME ส่งออกได้

5.ชูนโยบายผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดนใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมเหนือ เชื่อมโลก โดยให้ภาคเหนือเป็นฮับหรือศูนย์การด้านการส่งออกสินค้าผ่านตลาดจีน ซึ่งเป็นฐานตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

6.ชูนโนบายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้พื้นที่ให้ประเทศ พร้อมดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ เรื่องสัญชาติที่ดินทำกิน

นายนราพัฒน์ อีกกล่าวว่า ข้อสรุปที่ได้นี้จะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีนายจุรินทร์ เป็นหัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรคต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะใช้เป็นแนวทางการลงพื้นที่ของสมาชิกพรรคภาคเหนือแล้ว สิ่งที่ใช้นโยบายสมาชิกพรรคพบปะประชาชนขณะนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเพราะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น ทำงานอย่างหนักขยันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ช่วยเกษตกร 7.8 ล้านครัวเรือน การลดการค่าครองชีพ การเปิดด่านเพื่อลุยการค้าและการส่งออก การผลักดันการส่งออกโดยลดอุปสรรคทั้งหมด การเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นต้น