ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จากเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

เชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จากเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

6 พฤศจิกายน 2021
449   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จากเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน JEJU Air อินชอน-เชียงใหม่ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai พร้อมคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่ท่าอากาศยาน นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายการบิน JEJU Air เที่ยวบินที่ 7C4205 อินชอน-เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai


ทั้งนี้ เมื่อเครื่องบินเข้าเทียบสะพานท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว ได้มีการแสดงการต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำหรือม่านน้ำ เพื่อสร้างความประทับใจและให้เกียรติแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นผู้โดยสารได้ผ่านกระบวนการขาเข้าระหว่างประเทศ ทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้เอกสาร COE ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ มีเพียงผู้โดยสารไม่กี่รายที่ใช้ระบบ Thailand Pass เมื่อผ่านการตรวจเอกสารและรับรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้ว ผู้โดยสารจะไปสู่ขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และหลังจากผ่านด่านทางศุลกากรแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสาร ก่อนที่จะไปพบกับผู้ประกอบการนำเที่ยว ณ จุดนัดพบ และขึ้นรถไปยังที่พักต่อไป


สำหรับสายการบิน JEJU AIR เส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน จะมีการบินเป็นประจำทุกวันศุกร์ และคาดว่าหลังจากนี้จะมีสายการบินระหว่างประเทศเริ่มทยอยเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และกระบวนการคัดกรองตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา