ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อำเภอฝาง-ส่วนราชการร่วมเอกชนมอบผ้าห่มแจกชาวบ้านยากจน

เชียงใหม่ อำเภอฝาง-ส่วนราชการร่วมเอกชนมอบผ้าห่มแจกชาวบ้านยากจน

16 ธันวาคม 2021
457   0

Spread the love

อากาศทางภาคเหนือเริ่มจะหนาวมากขึ้นทุกวัน อุณหภูมิตอนกลางคืนและยามเช้า ประมาณ 6-8 องศาเซนเซียส เพราะเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล400 – 1,400 เมตร ยังมีชาวบ้านที่ยากจนและด้อยโอกาสจำนวนมาก

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาคเอกชน ตามนโยบายรัฐบาล ให้ส่วนราชการร่วมเอกชนหาทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนแก้ปัญหาภัยหนาวในปีนี้ ในส่วนเอกชนได้เข้าร่วมโครงการแก้ภัยหนาวร่วมกับส่วนราชการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้เข้ามอบผ้าห่มกันหนาว จำนวนประมาณ 1,000ผืน ให้กับประชาชนที่ยากจนจริงๆโดยให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้สำรวจในชุมชนตนเองแล้วส่งรายชื่อให้กับทางฝ่ายปกครองเพื่อจะได้นำแจกจ่ายยังหมู่บ้านตนเอง ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 8 ตำบล 119 หมู่บ้าน

นายอำเภอฝาง แจ้งว่าอำเภอฝาง อาจจะเป็นอำเภอที่มีประชาชนค่อนข้างอยู่ดีกินดีมีรายได้ แต่ก็ยังมีกลุ่มประชาชนที่ยากจนแผงอยู่แต่ละหมู่บ้านที่ยังต้องการความช่วยเหลือ จากการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าสำรวจแล้วมีที่ยากจน อยู่กันหลายคน และมีผ้าห่มไม่เพียงพอในครอบครัวของตน ต้องอาศัยก่อไฟผิงในบ้าน จะได้นำไปช่วยเหลือหมู่บ้านละประมาณ 6-10 ผืน ตามที่ยากจนและขาดแคลนจริงเท่านั้น