ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์

เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์

16 ธันวาคม 2021
500   0

Spread the love

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ หวังยกระดับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

พลโท บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (มทน.3/ ผบ.ศป.บส.ชน.) นำกำลังร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3,กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด. กองบังคับการสกัดกั้นและลำเลียง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ยาเสพติด ที่อาจซุกซ่อนกับพัสดุภัณฑ์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ตามนโยบายของทางรัฐบาล

เป็นการยกระดับและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการโลจิสติกส์ ป้องกันมิให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดนั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ สำหรับปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จำนวน 25 แห่ง ประกอบด้วย อ.ฝาง จำนวน 18 แห่ง และอ.ไชยปราการ จำนวน 8 แห่ง

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า การตรวจสถานประกอบการโลจิกติกส์ในครั้งนี้เป็นการสร้างความรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติดหากตรวจพบสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติครบถ้วนให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกหนังสือเตือน ในสถานประกอบการ และการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงการจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ลงพื้นที่ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ผลการสกัดกั้นและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ด้านการสกัดกั้น ในห้วงที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหา 70 ราย ตรวจยึด ยาบ้า 12 ล้านเม็ดเศษ และไอซ์ 99 กิโลกรัมซึ่งเป็นผลมาจากงานด้านการข่าว ในพื้นที่สำคัญ ขณะเดียวกันได้ขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ผ่านโครงการ “ศูนย์สร้างชีวิตใหม่ เพื่อชุมชน” อ.แม่สรวย และ โครงการ “บําบัดยาเสพติดในชุมชน” อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ควบคู่กับโครงการขยายผลหมู่บ้านร้อยใจรักษ์ อ.แม่อายจังหวัดเชียงใหม่