ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พระสงฆ์ชาวบ้านสร้างระบบกรองน้ำประปาภูเขาปลอดภัยเพื่อชุมชน

เชียงใหม่ พระสงฆ์ชาวบ้านสร้างระบบกรองน้ำประปาภูเขาปลอดภัยเพื่อชุมชน

21 ธันวาคม 2021
383   0

Spread the love

พระสงฆ์ชาวบ้านในอำเภอไชยปราการ สร้างระบบกรองน้ำประปาภูเขาปลอดภัยเพื่อชุมชน

แบบอย่างความสามัคคีในสิ่งที่ดีงามชาวบ้านชนเผ่าลีซู ทั้งนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาพูทธ และนับถือบรรพชน ร่วมใจเดินขึ้นดอยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาภูเขาสะอาดปลอดภัยใช้ โดยทางคณะสงฆ์ โดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพระนักพัฒนา พระพรชัยพึ่งสมบูรณ์ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ห้วยต้นตอง พระพงค์พันธ์วัดโมกสถาน พระสุนันท์วัดดอยหล่อ ได้ให้ทุนและมาช่วยทำร่วมกับชาวบ้านพร้อมกับนายสินชัย แสนลี่ ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่7 บ้านห้วยต้นตอง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กับชาวบ้านชนเผาลีซู ได้รวมพลังสร้างระบบกรองน้ำสะอาดก่อนลงถังจ่ายน้ำสะอาดเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน บ้านห้วยต้นตอง 300หลังคาเรือน โรงเรียน สำนักสงฆ์ฯเพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค

มีชาวบ้านทุกครอบครัวขึ้นมาร่วมในการสร้างถังกรองน้ำ 3 อย่าง  1 กรองหิน 2 กรองทราย 3 กรองถ่านคาร์บอน ก่อนจะทำการปล่อยลงถังประปาภูเขา ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีระบบกรองสะอาด ทางพระสงฆ์เห็นว่าจะต้องทำน้ำประปาภูเขาให้สะอาดก่อนที่จะปล่อยสู่ชาวบ้าน โรงเรียน สำนักสงฆ์ ในพื้นที่ต่อไป ในหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านอยุ่น่วมกันประมาณ 1,000กว่าคน ใน300ครัวเรือน

โดยทางพระสงฆ์ได้จัดหางบประมาณมาให้ชาวบ้าน และชาวบ้านเป็นแรงงานพร้อมช่างได้ชึ้นมาร่วมในการก่อสร้างคาคว่า 3 วันจะแล้วเสร็จและสามารถปล่อยน้ำสะอาดใช้ได้ และจะมีระบบน้ำประปาภูเขาไช้อย่างถาวรยั่งยืน ชาวบ้านได้เล่าว่าแต่ก่อนมีการบุกรุกป่าจำนวนมากเพื่อทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัวให้อยุ่รอด แต่ในวันนี้และในอนาคตชาวบ้านหยุดทำการบุกรุก แต่จะร่วมกันรักษาป่า ไม่ตัดไม่เผา เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำ เพื่อให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับมาสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้เข้ามาขอความร่วมมือให้รักษาป่าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ดร.ได้เดินหน้าเพื่อทำการปลูกป่าทดแทนป่าที่หายไป แล้วทำการสร้างที่เก็บน้ำเพื่อจัดส่งให้ชาวบ้านใช้ เพื่อต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมรักษาป่ารักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้คงอยู่ร่วมคู่กับมนุษย์ตลอดไปทุกยุตทุกสมัย ชุมชนที่สนใจอยากจะได้น้ำประปาภูเขาสะอาดปลอดภัยสามารถที่จะเข้ามาศึกษาแบบอย่างและนำไปสร้างในชุมชนของท่านได้