ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ฟื้นตำนาน ร่มบ่อสร้าง เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย แห่งใหม่

เชียงใหม่ ฟื้นตำนาน ร่มบ่อสร้าง เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย แห่งใหม่

24 ธันวาคม 2021
778   0

Spread the love

กรมการค้าภายในเดินหน้า มุ่งพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานราก เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง” จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 “วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง” ที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง กล่าวต้อนรับ พร้อมนำตัวแทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม มีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าชมงานจำนวนมาก


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดช่องทางการขายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยงานออกแบบที่ร่วมสมัย เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานคอลเลคชั่นใหม่ ชุด “งามดอกไม้เมือง” ที่กรมการค้าภายใน เข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนา และนิทรรศการแนะนำกลุ่ม กิจกรรมสาธิตการเพ้นท์ร่มด้วยเทคนิคดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้าง การปัก ถัก และเพ้นท์ลวดลายบนร่มและพัด รูปแบบใหม่ ร่วมสมัย

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศโดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยกรมการค้าภายใน ได้เล็งเห็นศักยภาพและความเข้มแข็งของ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง” ที่มีหลักการทำงานภายใต้แนวคิดการกระจายรายได้ ร่มบ่อสร้าง 1 คัน สร้างรายได้ทางตรงจากการทำร่ม ให้กับชาวบ้านถึง 2 อำเภอคือ อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและแหล่งช่างฝีมือในการทำร่ม ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 200 ปี จากอดีตจนปัจจุบัน ได้แก่ กระดาษสา ทำที่บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง ด้ามร่ม ทำที่บ้านเหล่า, บ้านออน อำเภอสันกำแพง และบ้านแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด ซี่ร่มและโครงร่ม ทำที่บ้านสันต้นแหน อำเภอดอยสะเก็ด และนำมาประกอบกัน ปิดกระดาษร่ม (หุ้มร่ม) ลงสี ที่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง

กรมการค้าภายใน จึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ โดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาคอลเลคชั่นสินค้าใหม่ให้โดดเด่นจากงานร่มและพัดบ่อสร้าง ในแบบดั้งเดิม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของร่มบ่อสร้าง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ถือเป็นเครื่องหมายการันตีภูมิปัญญาของชาวอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าท้องถิ่น โดยเชิญ คุณบุษกร ชยาทิตย์ ดีไซน์เนอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “มองดอกไม้บายบุษกร” มาออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ ประเภทร่มและพัด เป็นซีรี่ย์ ชุด “งามดอกไม้เมือง” คือการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน ลงบน “ร่มบ่อสร้าง” หนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของชาวล้านนา…สู่มุมมองใหม่ที่ร่วมสมัย ด้วยการนำดอกไม้ 3 ชนิด ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนาของคนล้านนา มาแต่งแต้มบนผลิตภัณฑ์ ผ่านเทคนิคการปัก ถัก และการเพ้นท์ ได้แก่ ดอกซอมพอ หรือ ดอกหางนกยูงไทย ที่มีรูปโฉมคล้ายผีเสื้อหลายๆ ตัวเกาะไล่เรียงเป็นช่อ มีความหมายเกี่ยวกับวิถีของการทำบุญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ดอกเก็ตถะหวา หรือดอกพุดซ้อน ที่ชาวล้านนาถือว่าเป็นหนึ่งในพญาดอกไม้ และ ดอกตะล่อม หรือ ดอกบานไม่รู้โรย ที่ชาวล้านนาเชื่อว่า เป็นดอกไม้มงคล ที่หมายถึงการประคับประคองให้ชีวิตราบรื่น ร่มเย็น มีความสุข รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ร่มและถุงใส่พัดที่สามารถนำมาดัดแปลงเป็นผ้าคลุมผมในคอนเซ็ปต์เดียวกับผลิตภัณฑ์ ติดอาวุธความคิดทางธุรกิจด้วยการอบรมการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ การเจรจาการค้า การศึกษาดูงาน เชื่อมโยงช่องทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงแรม ที่มีการสั่งซื้อสินค้าของวิสาหกิจศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง ไปตกแต่งสถานที่

อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุด้วยว่า โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง ชุมชนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และลดการย้ายถิ่นฐานจากชุมชนเข้าสู่เมือง โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 25 แห่ง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำมือบ้านจงเจริญ จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยทุกที่มีความพร้อมที่ก้าวไปสู่เป้าหมายของ “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน