ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นำเฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17 ปฏิบัติภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า อ.พร้าว

เชียงใหม่ นำเฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17 ปฏิบัติภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า อ.พร้าว

21 มีนาคม 2020
721   0

Spread the love

กองทัพบกสนับสุนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 ปฏิบัติภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขาสูงชันยากต่อการเข้าถึง

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าเป็นห่วง เกิดไฟป่าในหลายจุด บางพื้นที่อยู่ในบนดอยสูง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าขึ้นไปดับไฟได้ เช้าวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียร์ เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอพร้าว 39 จุด จาก 181 จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกิดขึ้นในตำบลแม่แวนมากที่สุด 11 จุด รองลงมาคือตำบลแม่ปั๋ง 10 จุด ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งนี้จุดความร้อนที่เกิดขึ้นจุด hotspot เป็นหน้าผาและพื้นที่สูงชัน และมีเชื้อเพลิงหนาแน่น ยากต่อการเข้าดับ โดยเฉพาะที่บ้านห้วยป่าติ้ว หมู่ 6 ก็จุดความร้อนอยู่ใกล้เคียงกัน 5 จุด ทางศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสาน กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 หรือที่เรียกว่า MI17 ออกปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟป่า ซึ่ง ฮ.ท.17 นี้ สามารถลำเลียงน้ำได้เที่ยวละ 3,000 ลิตร บินด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสูงในการบินหรือเพดานบินอยู่ที่ 6,000เมตร สามารถบินได้นาน 3 ชั่วโมง 20 นาที


สำหรับภารกิจในวันนี้ ปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทิ้งน้ำไปทั้งหมด 5 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำเที่ยวละ 3,000 ลิตร รวม 17,500 ลิตรโดยแหล่งน้ำจาก อ่างเก็บน้ำห้วยส้าน บ้านศรีประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ เขตติดต่อระหว่างอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ และ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สำหรับการสนับสนุนปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่า เพื่อดับไฟป่า โดยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 /ฮ.ท.17 /MI17 เริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันวานนร้ (20 มี.ค.63) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ข้อมูล ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า