ข่าวทั่วไทย » พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 สกั้ดการปราบปรามการลักลอบปลูกฝิ่น

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 สกั้ดการปราบปรามการลักลอบปลูกฝิ่น

6 มกราคม 2022
316   0

Spread the love

กองทัพภาคที่ 3 สกั้ดการปราบปรามการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น มีการปราบปรามยาเสพติดที่สำคัญ ดังนี้


เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 723 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบการลักลอบปลูกต้นฝิ่นปะปนอยู่ในแปลงผักกาด จำนวน 1 แปลง มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตร ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่จึงตัดและทำลายต้นฝิ่นดังกล่าวทั้งหมด

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 723 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบการลักลอบปลูกต้นฝิ่นปะปนอยู่ในแปลงผักกาด จำนวน 1 แปลง มีพื้นที่ความกว้าง 30 เมตร และความยาว 50 เมตร ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 55 – 70 เซนติเมตร ความหนาแน่นร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่จึงตัดและทำลายต้นฝิ่นดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป