ข่าวทั่วไทย » พิษณุโลก กองทัพบกปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ สำหรับภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

พิษณุโลก กองทัพบกปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ สำหรับภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

6 มกราคม 2022
593   0

Spread the love

กองทัพบกการปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ สำหรับภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายในการใช้อากาศยานของกองทัพบกในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ทั้งในยามปกติและในสนาม โดยมุ่งหมายให้สามารถเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการทางการแพทย์ของกองทัพบกในการช่วยชีวิตได้มากขึ้น นั้น

กองทัพบก ได้ดำเนินการปรับปรุงและดัดแปลง อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา H145 หรือ ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับการปฏิบัติทางธุรการทั่วไป สำหรับ ฮ.ท.145 เป็นอากาศยานมาตรฐานที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็น เฮลิคอปเตอร์สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีขนาดเล็ก คล่องตัว และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องช่วยหายใจ, กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน, เครื่องควบคุมการให้ยา และสารละลายทางหลอดเลือดดำ และเปลสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กรมแพทย์ทหารบก จัดฝึกอบรม “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน” โดยมีโรงพยาบาลกองทัพบก จำนวน 13 แห่ง จาก 4 กองทัพภาค ส่งทีมปฏิบัติการ 18 ทีม ซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์ พยาบาล และนายสิบพยาบาลเข้าอบรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องพื้นฐานสรีรวิทยาการบิน พื้นฐานการลำเลียงทางอากาศการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในอากาศยาน การลำเลียงผู้ป่วย การวางแผนการส่งกลับ และการประสานงาน ซึ่งทีมปฏิบัติการที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บส่งกลับทางอากาศทั้งก่อน-ระหว่าง-หลัง-กรณีเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสามารถดำเนินการส่งกลับและประสานหน่วยเกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อกำลังพล การนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาพัฒนา เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับ ฮ.ท.145 ทั้ง 4 ลำ ได้เตรียมบรรจุเข้าประจำการพร้อมรับภารกิจในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ดังนี้

1. ฮ.ท.145/128 ประจำการ ณ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 1 จังหวัดลพบุรี
2. ฮ.ท.145/129 ประจำการ ณ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
3. ฮ.ท.145/069 ประจำการ ณ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4. ฮ.ท.145/080 ประจำการ ณ หน่วยบินทหารบกอโณทัย จังหวัดปัตตานี


ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส