ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อธิบดีอัยการภาค.5 เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

เชียงใหม่ อธิบดีอัยการภาค.5 เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

5 กุมภาพันธ์ 2022
586   0

Spread the love

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายในวันหยุดราชการ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น

วันนี้ (5 ก.พ. 65) ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการสอดรับนโยนายของอัยการสูงสุด ที่ต้องการให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ เนื่องจากประชาชนบางส่วนอาจติดภารกิจและไม่สะดวกมาใช้บริการตามวันเวลาปกติ โดยเบื้องต้น จะเริ่มดำเนินโครงการใน 10 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง และที่ทำงานของสำนักงานอัยการภาค 1-9 โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของสำนักงานอัยการภาค 5 โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ส่วนหลังจากนี้จะขยายผลโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการภาค 5 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ไม่สามารถไปขอรับบริการในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในวันเวลาราชการได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ขอรับบริการในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว ไม่กระทบต่อร้ายได้ และไม่จำเป็นต้องหยุดงานหรือลางานเพื่อมาขอรับบริการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในวันเวลาราชการ