ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ฮ.แบบ MI 17 ยังคงบินทิ้งน้ำสกัดไฟป่าในพื้นที่ อ.พร้าว ต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ฮ.แบบ MI 17 ยังคงบินทิ้งน้ำสกัดไฟป่าในพื้นที่ อ.พร้าว ต่อเนื่อง

22 มีนาคม 2020
735   0

Spread the love

จากรายงานจุด Hotspot ของจังหวัดเชียงใหมรอบเช้าวันนี้ พบจุดความร้อน จำนวน 230 จุด โดยพบในพื้นที่ป่าสงวน 78 จุด ป่าอนุรักษ์ 149 จุด ชุมชนและอื่นๆ 2 จุด ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอพร้าว เกิดจุด hotspot จำนวน 44 จุด อยู่ในโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่แวน 19 จุด ศูนย์?สั่งการอำเภอพร้าวขอรับการ สนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ MI 17 ของกองทัพบกเข้าดับในพื้นที่ตำบลแม่แวน เนื่องจากบริเวณ ที่เกิดจุด hotspot เป็นหน้าผาและพื้นที่สูงชัน รวมทั้งมีเขื้อเพลิงหนาแน่น ยากต่อการเข้าดับของภาคพื้น

พันเอกกฤติ พันธะสา เลขานุการ กองกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ ศูนย์?สั่งการอำเภอพร้าว ได้ร้องขอการสนับสนุนอากาศยานทิ้งน้ำ เพื่อเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการตรวจพบจุดความร้อนในหลายตำบลของอำเภอพร้าว โดยเฉพาะที่ตำบลแม่ปั๋ง พบจุความร้อนบนหน้าผาและพื้นที่สูงชัน รวมถึงมีเชื้อเพลิงหนาแน่น ยากต่อการเข้าถึงจากทีมภาคพื้นดิน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จึงจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ MI 17 ออกปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การปฏิบัติการภารกิจขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่า จะมีการวางแผนร่วมกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันในพื้นที่


ขณะที่ เครื่องบิน BT – 67 กองทัพอากาศ ยังคงปฏิบัติภารกิจบินโปรยน้ำลดฝุ่นควันจำนวน 2 เที่ยวบิน บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ 2 เที่ยวบิน เพื่อโปรยน้ำลดปัญหาฝุ่นควันในตัวเมืองเชียงใหม่