ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดกิจกรรม ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

เชียงใหม่ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดกิจกรรม ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

14 กุมภาพันธ์ 2022
607   0

Spread the love

ธนาคารออมสินภาค 8 จัดกิจกรรม “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการกระตุ้นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (14 ก.พ.65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่ ธนาคารออมสินภาค 8 สำนักงานชั่วคราว ถนนช้างคลาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ตลอดจนการกระตุ้นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล และทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการได้อย่างทั่วถึง

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาคีทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 โดยให้ความช่วยเหลือใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างงานและฝึกอบรมอาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือด้านการผ่อนปรนการชำระหนี้แก่ธนาคาร ซึ่งสินเชื่อสร้างงงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสามารถกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี