ข่าวทั่วไทย » ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านเพื่อสร้างการรับรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านเพื่อสร้างการรับรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

14 กุมภาพันธ์ 2022
533   0

Spread the love

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านเพื่อสร้างการรับรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายในงาน LAMPANG CERAMIC WORLD CLASS 2022 หรืองาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34”ระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ร่วมออกบูธนิทรรศการและโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์เซรามิกของโครงการฯ ภายในงาน LAMPANG CERAMIC WORLD CLASS 2022 หรืองาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34” ระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยทรงรับสั่งให้จัดตั้งเป็นโครงการศิลปาชีพพิเศษ ได้แก่ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ 17 มกราคม 2527 และ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมือง,อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ 13 เมษายน 2539

ทั้ง 2 โครงการฯดำเนินงาน ที่ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาร ฟาร์มตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงรับสั่งให้จัดตั้งเป็นโครงการศิลปาชีพพิเศษ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร แก้ไขปัญหาไม่มีที่ทำกิน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดความยั่งยืน และมีอาชีพเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พออยู่พอกินพึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริ เกิดการมีส่วนร่วมในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป