ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศกาลมาฆบูชา คนใจบุญนำพระทองคำและวัตถุมงคลเหรียญเกจิอาจารย์ หล่อสร้างระฆังสัมฤทธิ์ ขนาด 16 นิ้ว น้ำหนักกว่า 60 กก.

เชียงใหม่ เทศกาลมาฆบูชา คนใจบุญนำพระทองคำและวัตถุมงคลเหรียญเกจิอาจารย์ หล่อสร้างระฆังสัมฤทธิ์ ขนาด 16 นิ้ว น้ำหนักกว่า 60 กก.

16 กุมภาพันธ์ 2022
297   0

Spread the love

เทศกาลมาฆบูชา คนใจบุญนำพระทองคำและวัตถุมงคลเหรียญเกจิอาจารย์ หล่อสร้างระฆังสัมฤทธิ์ ขนาด 16 นิ้ว น้ำหนักกว่า 60 กิโลกรัม เพื่อนำไปประดิษฐานในหอระฆัง วัดบุบผาราม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นการมีส่วนร่วม ในการส่งสัญญาณตีระฆัง ให้พระเณรมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัตรเช้าวัตรเย็น แม้ว่าญาติโยมไม่ได้มาไหว้พระ แต่ก็จะได้บุญที่มีส่วนในกิจของสงฆ์
อาจารย์ วีระพงษ์ วีระกษิตศรีวิชัย เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ศรัทธาชาวเชียงใหม่ ที่ใจบุญร่วมกันนำพระทองคำน้ำหนัก 5 บาท และวัตถุมงคล เหรียญเกจิอาจารย์ชื่อดัง เทลงในองค์หล่อระฆังสำริด เพื่อทำบุญ ในช่วงเทศกาลมาฆบูชา ที่โรงหล่อระฆัง ชูชาติ บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระฆังสำริด ขนาด 16 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม เพื่อนำไปถวาย สร้างหอระฆังวัดบุบผาราม ย่านถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหอระฆัง
พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน (ถิ-ตะ-รัด-ตะ-โน )เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าอาวาสวัดบุพผาราม ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพร การสร้างระฆังเป็นสิ่งประกอบอย่างหนึ่ง ในการสร้างวัดวาอาราม เป็นการส่งสัญญาณ พระภิกษุสามเณร ในการบอกเวลาทำวัตรเช้าทำวัตรเย็น แต่ปัจจุบันมีนาฬิกา แต่ระฆังก็ยังใช้อยู่ ตามวัดวาอาราม ทุกวัดก็จะมีระฆังอยู่ และยังเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับวัดมาโดยตลอด ศรัทธาญาติโยมก็ยังสร้างระฆังอยู่ ที่เห็นได้ชัด เป็นการสร้างบุญ อนุเคราะห์ให้กับพระสงฆ์ และยังมีความเชื่อการสร้างระฆัง จะมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนตีระฆัง และคนก็จะได้ยินไปไกล แต่สำหรับพระสงฆ์ ก็จะได้ทำกิจวัตร ไหว้พระสวดมนต์ ถึงแม้ว่าศรัทธาญาติโยม จะไม่ได้มาไหว้สวดมนต์ แต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในกิจของสงฆ์ ก็จะได้บุญไปด้วย ในการช่วยสนับสนุน ที่ได้ทำบุญ และยังมีความเชื่อว่า คนสร้างจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เหมือนการตีระฆังได้ยินไปทั่ว

นายชูชาติ อุดมวิเศษ อายุ 66 ปี ช่างหล่อระฆัง บ้านป่าตาล อำเภอหางดง ซึ่งมีชื่อเสียงในการหล่อระฆัง บอกว่า แม้จะเกิดสถานการณ์โควิค แต่การหล่อระฆัง ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ยังมีลูกค้าหรือวัดจากทั่วประเทศสั่งทำเรื่อยๆ และยังมีคิวยาวตลอดทุกเดือน การหล่อก็มีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงระฆังขนาดใหญ่ ขนาดกว้างกว่า 1 เมตรครึ่ง ราคาหลักล้านขึ้นไป นำไปสร้างหอระฆังตามวัด