ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ บก.คฟป.ทภ.3 สน. เตรียมความพร้อมอากาศยานไร้คนขับ UAV รุ่น Hermes 450 เพื่อใช้ในการบินลาดตะเวนตรวจจุดความร้อน

เชียงใหม่ บก.คฟป.ทภ.3 สน. เตรียมความพร้อมอากาศยานไร้คนขับ UAV รุ่น Hermes 450 เพื่อใช้ในการบินลาดตะเวนตรวจจุดความร้อน

17 กุมภาพันธ์ 2022
427   0

Spread the love

บก.คฟป.ทภ.3 สน.เตรียมความพร้อมอากาศยานไร้คนขับ UAV รุ่น Hermes 450 (เฮอร์เมส)เพื่อใช้ในการบินลาดตะเวนตรวจจุดความร้อน ก่อนนำกำลังภาคพื้นเข้าดับไฟ

วันที่ 17 ก.พ.65 พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ทีม UAV : อากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในการบินลาดตะเวนตรวจจุดความร้อนในห้วงที่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังที่กองทัพบกได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ห้วงวันที่ 14 ก.พ. – 15 มี.ค.65 เพื่อเตรียมการติดตั้งระบบควบคุมภาคพื้นระหว่างทางขับและทางวิ่ง รวมถึงติดตั้ง arresting cable (อุปกรณ์ใช้ร่วมกับระบบขึ้น -ลงอัตโนมัติ) บริเวณขอบทางวิ่ง เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ทั้งนี้อากาศยานไร้คนขับ UAV รุ่น Hermes(เฮอร์เมส) 450 สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีเพดานบินสูงสุด 18,000 feet บินได้นาน 18 ชั่วโมง พิสัยปฏิบัติการ 250 กิโลเมตร น้ำหนักระบบ 345 กิโลกรัม สามารถวิ่งขึ้นด้วยน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ 490 กิโลกรัม เพื่อปฏิบัติการ ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) โดยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบตรวจจับ หรือ Sensor จากอากาศยานไร้คนขับ และข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการหาจุดความร้อน (Hotspot) ที่เป็นแหล่งกำเนิดของไฟ โดยทำการบูรณาการสัญญาณภาพจากระบบตรวจจับทุกส่วน รวบรวมส่งมายังส่วนบัญชาการและควบคุมในลักษณะ Near Real Time เพื่อให้ผู้บัญชาการสถานการณ์ และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทราบถึงพิกัดและเข้าควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ รวมทั้งจัดทำเป้าหมายที่ตรวจพบให้กับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนจัดชุดดับไฟป่า ชุดลาดตระเวน เข้าไปยังพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้การดับไฟป่าแต่ละครั้งตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สามารถตรวจจับจุดความร้อนที่เป็นลักษณะไฟที่มอด แต่ยังมีเชื้อไฟที่มีขนาดเล็กได้ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการดับไฟป่าได้ 100%