ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินจำนวนกว่า 13 ล้านบาท ให้กับหมู่บ้านที่ติดแนวป่า 644 หมู่บ้าน

เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินจำนวนกว่า 13 ล้านบาท ให้กับหมู่บ้านที่ติดแนวป่า 644 หมู่บ้าน

8 มีนาคม 2022
509   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินจำนวนกว่า 13 ล้านบาท ให้กับหมู่บ้านที่ติดแนวป่า 644 หมู่บ้าน และอีก 24 อำเภอ ในการบริหารจัดการดับไฟป่า เพื่อลดหมอกควัน วันนี้เชียงใหม่ยังพบไฟป่ามากถึง 129 จุด เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดับไฟ

นาย พิชัย เลิศพงศ์อดิสร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามกับนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับหมู่บ้านที่ติดกับป่าจำนวน 644 หมู่บ้าน จำนวนเงินหมู่บ้านละ 2 หมื่นบาท และมอบเงินให้กับทางนายอำเภออีก 24 อำเภอ จำนวนเงินอำเภอละ 3 หมื่นบาท รวมเป็นเงิน 13 ล้าน 670,000 บาท เพื่อนำเงินไปใช้บริหารจัดการ ในการเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่ของหมู่บ้านตนเอง เพื่อลาดตระเวนตรวจสอบไฟไหม้ป่าเฝ้าระวัง หากพบกลุ่มควัน ในพื้นที่ให้เข้าไปดับไฟ ลดปริมาณหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ที่ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า เป็นประจำทุกปี จนกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน ซึ่งปัจจุบันยังพบไฟป่าอย่างต่อเนื่อง วันนี้ เชียงใหม่ ยังพบไฟป่าจำนวน 129 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าสวงนแห่งชาติจำนวน 50 จัดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 67 จุด พื้นที่ชุมชน 9 จุดและพื้นที่ สปก.จำนวน 3 จุด เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดับไฟ