ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ มูลนิธิ อ.วารินทร์ ส่งมอบเวชภัณฑ์ให้กับนักรบเสื้อกราวน์ รพ.รัฐ

เชียงใหม่ มูลนิธิ อ.วารินทร์ ส่งมอบเวชภัณฑ์ให้กับนักรบเสื้อกราวน์ รพ.รัฐ

1 เมษายน 2020
632   0

Spread the love

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศร่วมกับคุณภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ จัดโครงการ ส่งมอบเวชภัณฑ์ให้กับนักรบเสื้อกราวน์ รพ.รัฐในเชียงใหม่ เพื่อต่อสู้สงครามไวรัสโควิท 19 ครั้งที่ 2 พร้อมถวายสังฆทานชุตปองกันไวรัสโควิท 19 แต่พระสงฆ์ทั่วประเทศ มูลค่ารวม 1 ล้านกว่าบาท


อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ กล่าวว่า จากเหตุการณ์โรคระบาต โดวิด-19 ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นจากประเทศจีนมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนมาถึงปัจจุบัน สถานการณ์ทั่วโลกมีความรุนแรงมากชื้นทุกวันและลามมายังประเทศไทยของเรา ซึ่งทางมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัวรัตน์เลิศ ไต้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดนี้มาตั้งแต่ตัน ซึ่งวันนี้สถานการณ์ โรดโควีด-19 ในประเทศไทยได้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ติดเชื้อหลายจังหวัด จนกระทั่งทำให้งานหนักไปตอยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เกิดความชาดแคลนและราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ร่วมกับคุณภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ ได้จัดโครงการ ส่งมอบเวชภัณฑ์ให้กับนักรบเสื้อกราวน์ ของ รพ.รัฐในเชียงใหม่และทั่วประเทศ เพื่อต่อสู้สงครามไวรัสโควิด 19 ครั้งที่ 2 และถวายสังฆทานชุตปองกันไวรัสโควิด 19 แต่พระสงฆ์ทั่วประเทศ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1 ล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตประชาชน

อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ได้จัดสรรสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการป้องกันโรคโดยส่วนที่หนึ่งจัดชุดสังฆทานที่ใช้ในการป้องกันโรคจำนวน 1,000 ชุดถวายพระภิกษุ กว่า1,000 รูป กระจายไปทั่วกว่า 40 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ และ กทม. ในชุดสังฆทานจะประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์สเปรย์ น้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อ ทิชชูชุบแอลกอฮอล์ และถุงมือยาง เป็นตัน ส่วนที่สองได้จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนนี้เกิดจากการเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นสงครามนักรบชุดขาวอยู่ในแนวหน้าในการสู้ศึกในครั้งนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั้งหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายคือกลุ่มนักรบเสื้อกราวน์เป็นกลุ่มที่เสี่ยงตายในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชน