ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กพส. 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดประชุม Workshop ที่เชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ กพส. 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดประชุม Workshop ที่เชียงใหม่ (คลิป)

28 เมษายน 2022
419   0

Spread the love

พลังสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง และสัญจรไปบ้านแม่กำปอง ด้าน รองประธานแม่บ้านมหาดไทย อุดหนุนผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา 13.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การประชุม Workshop คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(สัญจร) 17 จังหวัด มีนางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ที่ห้องประชุมน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

การเปิดการประชุมครั้งนี้มีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ได้แก่ เจ้ารัตนา ทิพยเดช ณ เชียงใหม่ พร้อมนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ พร้อมนางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) พร้อมสตรีในภาคเหนือ รวมประมาณ 100 คน

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร) 17 จังหวัดภาคเหนือในระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.2565 เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีภาคเหนือประจำปี 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคมสำหรับสตรีในทุกมิติ โดยมุ่งหวังให้สตรีทุกคนเข้าถึงการพัฒนาอย่างทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีอย่างยุติธรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

วันแรก 27 เม.ย.2565 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ในที่ประชุมรายงานกิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามการกิจองค์กรสตรี มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สตรีภาค 17 จังหวัดแล้วนั้น พร้อมนำผลิตภัณฑ์สินค้าของสตรีในภาคเหนือมาจัดจำหน่าย เช่น ผ้าซิ่นตีนจก อ.แม่แจ่ม ถือว่าชื่อดังของไทย ได้รับความสนใจจาก นางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ อุดหนุนซื้อไป 1 ผืน และในวันที่ 28 เม.ย.จัดกิจกรรมศึกษากิจกรรมการขับเคลื่อนงานองค์กรสตรี ที่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่.