ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พพ. ลงพื้นที่รณรงค์ประหยัดพลังงานส่วนภูมิภาค ภายใต้กิจกรรม“รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” (คลิป)

เชียงใหม่ พพ. ลงพื้นที่รณรงค์ประหยัดพลังงานส่วนภูมิภาค ภายใต้กิจกรรม“รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” (คลิป)

29 เมษายน 2022
701   0

Spread the love

พพ. ลงพื้นที่รณรงค์ประหยัดพลังงานส่วนภูมิภาค ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” พร้อมเปิดบ้านพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จ.เชียงใหม่ เชิญชวนคนภาคเหนือร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดี พพ. เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน โดยประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระสำคัญของชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาท หน้าที่ ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” ขึ้นร่วมกับกิจกรรม กิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ของศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดแสดงความรู้ด้านพลังงานและนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน


ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย Talk Show หัวข้อ “E–Wallet เป๋าตังค์ประหยัดพลังงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น วิธี “ประหยัดไฟง่ายๆ ลดค่าไฟ 10%” การใช้รถให้ประหยัดพลังงาน ด้วยเคล็ดลับ “ขับ… อย่างถูกต้อง ประหยัดน้ำมัน” การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง นิทรรศการลดใช้พลังงานภาครัฐ นิทรรศการประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) นิทรรศการด้านพลังงานจากกลุ่มวิสาหกิจ องค์กร และผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีความตื่นตัวที่จะร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทุกคนสามารถทำได้ทันที และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และหากประชาชนสามารถพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน ก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง