ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 (คลิป)

เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 (คลิป)

19 พฤษภาคม 2022
369   0

Spread the love

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่งปี 2564 เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่กระเดื้องขึ้นจากปีก่อน

วันนี้(19 พค.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่งปี 2564 เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่กระเดื้องขึ้นจากปีก่อน โดยปรับตัวดีขึ้นเป็นช่วง ๆ ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด ช่วงไตรมาสที่ 4 ปรับตัวดีขึ้นมากหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯ และเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ทำให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีตาม การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะด้านก่อสร้าง มีสัญญาณฟิ้นตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐทั้งการลงทุนและประจำขยายตัว ผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย แต่ราคาส่วนใหญ่ลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกเพิ่มขึ้น เงินให้สินเชื่อกระเดื้องขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเร่งขึ้นจากราคาพลังงานเป็นสำคัญ ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นบ้างตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าๆ

ในส่วนการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายกระเดื้องขึ้นตามภาวะการท่องเที่ยวและมาตรการภาครัฐในการเพิ่มกำลังซื้อ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้น การซื้อและขนส่งสินค้ากระเดื้องขึ้น ประชาชนออกมาจับจ่ายในช่องทางปกติมากขึ้น การซื้อออนไลน์ซะลอลงช่วงปลายปี ส่งผลดีต่อการจ้างงานในจังหวัด ส่วนการบริโภคภาคเอกชน หดตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน ก่อสร้าง เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ ชะลอแผนการลงทุนและสถาบันการเงินระมัดระวังการพิจารณาให้สินเชื่อบ้านอยู่อาศัย ส่งผลทำให้มีสต๊อกคงค้างค่อนข้างมาก บ้านแนวราบยังทรงตัวได้ดี ในขณะที่บ้านแนวสูงความต้องการทรงตัว ส่วนการลงทุนเพื่อการผลิตส่วนใหญ่ชะลอแผนการลงทุนออกไป


ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อการอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาครัฐบาลผ่านสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ปีปฏิทิน 2564 เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ปกติ โดยงบรายจ่ายรวมและงบลงทุนเพื่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.8 และร้อยละ 6.8 ตามลำดับ รายจ่ายประจำขยายตัว ส่วนรายจ่ายลงทุนขยายตัวในส่วนของสถาบันการศึกษา โครงการชลประทานและสาธารณสุขเช่น โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุดมธาราของจังหวัดเป็นต้น ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2565 เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ปรับตัวขึ้นจากท่องเที่ยวฟื้นตัวดีเทียบกับไตรมาสก่อน จากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ส่งผลให้การบริโภคปรับตัวดีขึ้น ช่วงปลายไตรมาสซะลอลงบ้างจากระบาดของโควิด 19 สำหรับการลงทุนภาคเอกชนพบว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เริ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ด้านผลผลิตเกษตรลดลง ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เงินฝากเร่งตัวขึ้น ส่วนเงินให้สินเชื่อซะลอลงเล็กน้อย อัตราเงินเพ้อเร่งตัวขึ้นมากร้อยละ 3.5 จากราคาพลังงานและอาหารสด