ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวเกี่ยวกับเชียงใหม่ในวิถีโควิค 19

เชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวเกี่ยวกับเชียงใหม่ในวิถีโควิค 19

2 มิถุนายน 2022
941   0

Spread the love

นักศึกษาปริญญาโทสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน 2- 4 มิถุนายน 2565 ร่วมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวเกี่ยวกับเชียงใหม่ในวิถีโควิค 19 รวมทั้งศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า วัดผาลาด และสวนพฤกษาศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการรัฐศาสตร์สถาบันรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในวิถีโควิค 19 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์รับมือกับโควิค 19 ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายดำรง องอาจ นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ หรือต่อยอดในการทำธุรกิจ นักศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ โดยมี ด็อกเตอร์ วรรณธรพล หิรัญบูรณะ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบัน รัชต์ภาคย์ เป็นหัวหน้าคณะ

จากนั้นเดินทางนั่งรถราง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ไปศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมวัดผาลาด สกทาคามี อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ และเดินทางไปยังสวนพฤกษาศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมทั้งวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ก่อนเดินทางกลับ