ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สุดเจ๋งภาคเอกชน ร่วมกับ มทร.มงคลล้านนา นำงานวิจัยนวัตกรรม มาใช้การการซักอบรีดแบบโอโซน

เชียงใหม่ สุดเจ๋งภาคเอกชน ร่วมกับ มทร.มงคลล้านนา นำงานวิจัยนวัตกรรม มาใช้การการซักอบรีดแบบโอโซน

6 กรกฎาคม 2022
525   0

Spread the love

สุดเจ๋งภาคเอกชนเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้การการซักอบรีดแบบโอโซน ลดสารเคมีได้มากถึง 10 ตันต่อปี และประหยัดน้ำในการซักได้ถึง 3 ล้านลิตรต่อปี พร้อมลงนามร่วมมือ ในการสอน การฝึกอบรม และงานวิจัย เน้นพลังงานสะอาด รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน


ที่โรงแรมอีสทีนตัน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมกับ นายภิญโญ สุขทัต กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนเทค โอโซน โซลูชั่นจำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นความร่วมมือในด้านการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยงานบริการ รวมทั้งพลังงานทดแทน กังหันลม เทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย และการดูแลสิ่งแวดล้อม


นายภิญโญ สุขทัต กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนเทค โอโซน โซลูชั่นจำกัด เปิดเผยว่า บริษัท กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2558 และนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ เป็นธุรกิจให้บริการ ซักอบรีดให้กับภาคธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันได้เพิ่มการให้ บริการเช่าผ้าจ่าย แบบ PAY PER USE เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประกอบกับการสนับสนุน และผลักดันธุรกิจ Start up จากภาครัฐ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีภายใต้ BCG Model ทำให้บริษัทฯมีนวัตกรรมเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เช่น ระบบการซักผ้าด้วยเทคโนโลยีโอโซน ไม่ใช้สารเคมี และประหยัดพลังงาน, นวัตกรรมติดตามผ้า(Smart Linen) และบริหารสต็อค, ระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำ, รวมทั้งเทคโนโลยี IOT โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้า และสังคมยอมรับและเลือกใช้บริการ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ และขยายสาขาให้บริการในจังหวัดกระบี่ สำหรับเชียงใหม่ สร้างโรงซักอบรีด ขนาดกำลังซัก 2 ตันต่อวัน เพื่อรองรับปริมารลูกค้าโรงแรม ที่สนใจหันมาใช้บริการเช่าผ้าแบบ PAY PER USE มากกว่า 1,500 ห้องต่อวัน ซึ่งทำให้ลดการใช้สารเคมีลดลงถึง 10 ตันต่อปี ลดการใช้น้ำกระบวนการซักได้ถึง 3 ล้านลิตรต่อปี