ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พลังรัฐประชาชนคณะสงฆ์ไชยปราการร่วมสร้างบ้านคนจนถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวง

เชียงใหม่ พลังรัฐประชาชนคณะสงฆ์ไชยปราการร่วมสร้างบ้านคนจนถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวง

3 สิงหาคม 2022
380   0

Spread the love

พลังรัฐประชาชนคณะสงฆ์ไชยปราการร่วมสร้างบ้านคนจนถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวง

นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้างซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่ นายสุข อุตส่าห์ ราษฎรบ้านเลขที่ 154 ม.11 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมและมีฐานะยากจนอาศัยอยู่เพียงลำพัง


ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ไชยปราการ ส่วนราชการ องค์กร ภาคธุรกิจเอกชน บริษัทห้างร้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างทั้งสิ้น อำเภอไชยปราการ เป็นเมืองที่มีการช่วยเหลือกันมาโดยตลอดทั้งส่วนราชการ ประชาชน ตำรวจภูธรไชยปราการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และที่สำคัญ คณะสงฆ์ ที่มีส่วนร่วมที่สำคัญ ในการทำงานและการสนับสนุนนั้นทุกฝ่ายได้สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ร่วมช่วยเหลือคนยากจนมาโดยตลอด