ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รร.มงฟอร์ตเปิดการสอนในระบบออนไลน์สู้ศึกไวรัสโควิด-19

เชียงใหม่ รร.มงฟอร์ตเปิดการสอนในระบบออนไลน์สู้ศึกไวรัสโควิด-19

7 เมษายน 2020
2531   0

Spread the love

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัล จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MC Online Classroom 2020 สู้ศึก COVID-19 ให้นักเรียนอยู่ที่บ้านเรียนหนังสือ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงด้านการศึกษา ส่งผลให้ครูและนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียน หรือร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันได้


มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนผ่านระบบออนไลน์ คือรูปแบบการเรียนยุคใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันเป็นการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผู้เรียนกับผู้สอนแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถโต้ตอบได้ทันที เหมือนกับได้เข้าห้องเรียนไปเจอผู้สอนแบบตัวต่อตัวและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ โดยผู้เรียนสามารถ เรียนที่ไหนก็ได้ ทำให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ตัดเวลาที่ต้องเสียไปจากการเดินทาง จนอาจไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างเต็มที่


ด้วยสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงได้วางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวมากว่า 3 ปี โดยได้จัดทำเป็นยุทธศาสตร์เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่การศึกษาในยุคดิจิทัล ปี 2561 – 2563 โดยในปี 2561 และ 2562 โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบไอที (IT Infrastructure) ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย และในปี 2563 จะจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนกว่า 3,000 คน


ในช่วงสถานการของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 การเรียนการสอนด้วย MC Online Classroom จึงถูกผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดจากแผนที่วางไว้ (ประมาณ 6 เดือน) โดยหลังจากที่โรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยให้ครูผู้สอนจัดการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) ซึ่งปกติครูผู้สอนบางส่วนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่แล้ว จึงทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถจัด Online Classroom ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนโดยการฝึกอบรมทางด้านการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ครูผู้สอนมีทักษะและสามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกัน


ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะคลี่คลายลง และหลังจากนั้นการเรียนผ่านระบบ MC Online Classroom จะถูกปรับเป็นการเรียนเสริม-เพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียน โดยไม่จำกัดเนื้อหา เวลา และสถานที่ สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนในปัจจุบัน และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกคน ได้เข้าสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัลต่อไป