ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขาสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ไทย–จีนและชาว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (คลิป)

เชียงใหม่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขาสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ไทย–จีนและชาว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (คลิป)

15 สิงหาคม 2022
535   0

Spread the love

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขาสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ไทย – จีนและชาวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พร้อมนำต้นชาอัสสัม จากดอยปู่หมื่นมาปลูกให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสะเมิง

ที่บริเวณวัดสุขาวดีอนัมวนาราม ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นาย หลิน เหว่ย ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน พร้อมจิตอาสาพระราชทาน มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขาอมตเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา กลุ่มเยาวชน และประชาชนชาวตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำชีวิต ผ่านโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแผ่นดิน ตามแนวพระราชดำริส่งเสริมให้คนอยู่กับป่า ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 1 พัน 500 ต้น มีทั้งต้นชาอัสสัม ต้นพยุง ต้นตะเคียนทอง ต้นพญาเสือโคร่ง รวมถึงส่งเสริมต่อยอดชาอัสสัม ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้นายจะฟะ ลูกเขยปู่หมื่น และชาวบ้าน ปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นในขณะนั้น ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย และครั้งนี้ได้ส่งมอบต้นกล้าชาอัสสัม จำนวน 200 ต้น ให้เกษตรกรสะเมิง เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต


โอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน มอบลูกฟุตบอล 40 ลูก ให้กับทีมฟุตบอล พร้อมทุนสนับสนุนการเล่นกีฬา รวมถึงมอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอำเภอสะเมิงจำนวน 1 พัน 560 ชุด และโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อายจำนวน 1 พัน 560 ชุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขาอมตเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา กล่าวว่า ได้เป็นผู้ริเริ่มปลูกป่ายังวัดแห่งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นอันซีนแห่งใหม่ ให้กับอำเภอสะเมิงไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยจะนำไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกให้สวยงาม และจะใช้เป็นสถานที่เรียนรู้หลักธรรม เป็นโรงเรียน เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต ในอนาคตให้กับทุกคน และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้กับลูกหลานคนไทยรวมถึงคนทั่วโลกได้เข้าถึงหลักธรรมะ เพื่อพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดี มีสติ ในการใช้ชีวิตอีกด้วย