ข่าวทั่วไทย » (คลิป)ลำพูน อบจ.ลำพูนเตรียมจัดงานเสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน

(คลิป)ลำพูน อบจ.ลำพูนเตรียมจัดงานเสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน

3 มีนาคม 2020
727   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมองค์กรส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดงาน เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน ในระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ณ สถาบันผ้าทอหริภุญชัย ในงานมีการประกวดถุงย่ามโดยมีการประกวดถุงย่าม 2 ประเภท ได้แก่ ถุงย่ามดั้งเดิมที่แสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ถุงย่ามสร้างสรรค์ และมีการแสดงทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดและพูดนิทรรศการสุดยอดภาพภูมิปัญญาไทยหมุนเวียน นิทรรศการผ้าไหมยกดอก ร้านค้าสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมวิถีชีวิตที่เป็นคนลำพูนให้ใต้บรรยากาศลำพูนเมืองบุญผ้างามและกิจกรรมอื่นๆภายในงานอีกมากมาย

ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว เตรียมจัดงาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เห็นว่าเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนอยู่กับนิคมอุตสาหกรรมเกษตรกรได้แก่ลำไย มะม่วง ข้าวโพด เศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโอกาสเกิดวิกฤตได้ ทุนวัฒนธรรมชุมชนต้องเข้ามาทดแทน ชึ่งวัฒนธรรมชุมชนลำพูนมีมากมาย แต่ก็อ่อนล้า ทำเพียงแค่อนุรักษ์สืบทอดการตามประเพณีเท่านั้น เราต้องเปลี่ยนคุณค่าให้เป็นมูลค่า เปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นทุนสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการท่องเที่ยวเป็นการบริการ เพื่อทดแทนจากภาคอุตสาหกรรม

จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเล็กที่สุดในภาคเหนือปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากยุคเกษตรกรรมพึ่งตนเองมาสู่ยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการส่งออกคนหนุ่มสาววัยแรงงาน การละทิ้งรากเหง้า ทอดทิ้งวิถีชีวิตเกษตรกรรม และวัฒนธรรมทางชุมชนดั้งเดิมเข้าสู่วัฒนธรรมเมืองมีวิถีชีวิตอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ สถานการณ์เช่นนี้สุ่มเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมากถ้าเกิดวิกฤติเศรษฐกิจผู้ประกอบการปิดกิจการเหมือนปี 2540 หรือมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้จะไม่มีรายได้ จะกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนทำเกษตรกรรมแบบเดิมก็คงอยู่ไม่ได้ ทำนา ทำสวน ก็ทำไม่เป็นแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมด้านอื่นตามมาอีกมากมาย -องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงมีนโยบายขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมชุมชนเปลี่ยนคุณค่าให้เป็นมูลค่าเพื่อเตรียมคนเตรียมชุมชนเตรียมมือรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่อาเกิดขึ้นในอนาคตโดยมุ่งเน้นการสร้างความคิดสร้างความเข้าใจให้ประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนและสืบทอดต่อจากรุ่นศูนย์รุ่นได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนหนุ่มสาวกลับสู่ครอบครัวร่วมกันสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ยังดำรงอยู่ในชุมชนทุกถิ่นที่ให้มีความหลากหลายมากมาย

แม้จังหวัดลำพูนยังเป็นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีวัฒนธรรมชุมชนที่ยังไม่มีการปรุงแต่งมากนัก ยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามจับใจแม้ยังรู้จักจะพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนให้มีความร่วมสมัยยังคงเอกลักษณ์ของลำพูนไว้เป็นอย่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีโอกาสลุงพื้นที่พบปะประชาชน 15 แห่ง เมื่อปลายปี 2556 เห็นถึงความตั้งใจของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชน ต่างร่วมคิดร่วมทำร่วมรักษาร่วมฟื้นฟูสืบสานกันอย่างจริงจังทุกฝ่ายก็ตางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผักดันให้ถามเป็นทุนให้ได้ความเข้มแข็งของชุมชนระเบิดจากข้างในถึงแม้ว่าจะพบกับอุปสรรคแต่ทุกเทศบาลทุกชุมชนก็ไม่ทอดทิ้งสิ่งที่มีคุณค่ามาตั้งแต่อดีตภูมิปัญญาด้านผ้าตั้งแต่อดีตผ้าป่าสร้างที่มีชื่อเสียงมาก หลายผู้คนต่างมักพูดว่าใครมาลำพูนถ้าไม่ได้ไปป่าซางก็ประมาณว่ามาไม่ถึงลำพูนมีร้านจำหน่ายผ้าเรียงรายติดติดกันบนถนนเส้นลำพูน-ลี้ ซึ่งผ่านป่าซางมีสาวงามเป็นพนักงานขายผ้าและโรงงานผลิตอยู่หลังร้านอยู่ในหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองเงือก บ้านดอน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มีทั้งเสื้อผ้า ผ้าสิ้น ผ้าปัก ผ้านวม ผ้าตวบ หรือจะเป็นผ้าคุมไหล่และผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้ในบ้านเป็นยุคป่าซางรุ่งเรืองถึงแม้ว่าปัจจุบันจะซบเซาไป แต่ก็มีตนรุ่นใหม่รับสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดงาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” เป็นการจัดงานครั้งแรกจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้บูมเพราะมาเป็นเวลาเจ็ดปีซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน 57 แห่งและผู้ขับเพื่อนได้แก่ชุมชนในพื้นที่ถือได้ว่าเรามีวันนี้เพราะมีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย งาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” จะมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ณ สถาบันผ้าทอหริภุญชัย ทั้งสามวันโดยวันแรกคือวันที่ 6 มีนาคมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธานเปิดงานในเวลา 10:00 น. ทั้งนี้ยังมีการประกวดถุงย่ามโดยมีการประกวดถุงย่าม 2 ประเภท ได้แก่ ถุงย่ามดั้งเดิมที่แสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ถุงย่ามสร้างสรรค์ ภายในงานยังมีให้การแสดงทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดและพูดนิทรรศการสุดยอดภาพภูมิปัญญาไทยหมุนเวียน นิทรรศการผ้าไหมยกดอก ร้านค้าสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมวิถีชีวิตที่เป็นคนลำพูนให้ใต้บรรยากาศลำพูนเมืองบุญผ้างามและกิจกรรมอื่นๆภายในงานอีกมากมาย กิจกรรม Eco Print การพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติจากประเทศอินโดนิเซียตลอดทั้งวัน กิจกรรมการละเล่นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ซอพื้นเมือง สลับแสดงตลอดวัน ร้านค้าสินค้าทุนทางวัฒนธรรมกาดคั่วมั่วเลง กิจกรรมเวิร์คช็อปภายในร้านมีนิทรรศการ 57 ร้าน(อปท.จังหวัดลำพูน) จังหวัดลำพูน เป็นต้น