ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 (คลิป)

เชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 (คลิป)

31 สิงหาคม 2022
412   0

Spread the love

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 61 กองทุน พร้อมเตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับหมู่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม


ที่อาคารเอนกประสงค์วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และนายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมและหารือ กับพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565และกิจกรรมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ชั้น 2 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยจะมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 61 กองทุน ประกอบด้วย หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนของแผ่นดินประจำปี 2564 และประจำปี 2565 รวม 61 กองทุน และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้าแม่ของแผ่นดินด้วย

พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ที่ชนะเลิศ ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1บ้านท่ามะเกี๋ยง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 หมู่บ้านแพะแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย และรางวัลชมเชยให้กับกองทุนหมูบ้านเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และบ้านถ้ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ