ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นอภ.ดอยสะเก็ดตรวจจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เส้นทาง ชม.-ชร.

เชียงใหม่ นอภ.ดอยสะเก็ดตรวจจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เส้นทาง ชม.-ชร.

10 เมษายน 2020
651   0

Spread the love

อำเภอดอยสะเก็ดตั้งจุดบูรณาการเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย คัดกรองเฝ้าระวังผู้ที่สัญจรข้ามจังหวัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมให้กรอกเป้าหมายการเดินทางและจุดพักอาศัยเน้นสำหรับรถที่มีทะเบียนต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนธิกำลังตั้งจุดบูรณาการคัดกรอง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณริมถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย หน้าด้านสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอดอยสะเก็ดเป้นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีผู้ใช้เส้นทางจากจังหวัดเชียงรายและพะเยา เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจติดมากับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว


นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า จุดตรวจแห่งนี้เป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะควบคุมป้องกัน ลดระดับความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจุดนี้มีขบวนการคัดกรองบุคคล สังเกตุพฤติการณ์บุคคล ที่เดินทางโดยรถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสังเกตุจากป้ายทะเบียนรถ โดยแบ่งช่องทางสำหรับตรวจสอบคัดกรอง ซึ่งอำเภอดอยสะเก็ดมีพื้นที่รอยต่อติดกับอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป่า จังหวัดเชียงราย ฉะนั้นถ้าเป็นรถที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเราจะคัดกรองเป็นพิเศษ โดยการวัดอุณภูมิ ห้ามเกิน 37.5 องศา และมีการกรอกประวัติข้อมูลว่า เป้าหมายจะไปพักหรือไปที่จุดหมายใด ถ้ามีอุณหภูมิสูง ก็จะทำการกักตัว ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ทราบสถานการณ์ความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาของโลก และเชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่าย ถือปฏิบัติเช่นนี้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็น่าจะคลี่คลายในเวลาอันใกล้นี้

คัดกรองผู้สัญจรเส้นทางมาจากเชียงราย