ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รมว. ยุติธรรม เปิดงาน สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด ณ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ รมว. ยุติธรรม เปิดงาน สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด ณ จังหวัดเชียงใหม่

9 กันยายน 2022
305   0

Spread the love

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการสร้างประโยชน์ของพืชกระท่อมเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (9 ก.ย. 65) เวลา 16.30 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” เพื่อส่งเสริมการสร้างประโยชน์ของพืชกระท่อมเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


การจัดกิจกรรม “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายพืชกระท่อม โดยเฉพาะการผลักดันให้มีตลาดรองรับพืชกระท่อมในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการขายใบสด เช่น โรงงานแปรรูป การนำไปใช้ในทางการแพทย์ ฯลฯ ภายหลังจาก พ.ร.บ.พืชกระท่อม ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยสาระสําคัญของ พ.ร.บ.พืชกระท่อม สามารถเพาะพันธุ์หรือปลูกพืชกระท่อมได้อย่างเสรี สามารถครอบครองและขายใบกระท่อมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามขายให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคลที่กฎหมายกําหนด และห้ามบริโภคใบกระท่อมหรือน้ําต้มใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติด เว้นแต่เพื่อการรักษาโรคหรือการวิจัยภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์ ส่วนการนําเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมจะต้องขอรับใบอนุญาตจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.


โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อคพืชกระท่อม ปลุกเศรษฐกิจใหม่” กิจกรรมแข่งขันประกวดคำขวัญพืชกระท่อม นิทรรศการความรู้และผลิตภัณฑ์สินค้าจากพืชกระท่อม ซึ่งสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” นำต้อนกระท่อมกว่า 1,000 ต้น แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป