ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ ร่วมทำบุญต้นสลากภัต ถวายพระครูวิวิธประชานุกุล ผู้ก่อตั้งสวนพุทธอุทยานธรรม (คลิป)

เชียงใหม่ ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ ร่วมทำบุญต้นสลากภัต ถวายพระครูวิวิธประชานุกุล ผู้ก่อตั้งสวนพุทธอุทยานธรรม (คลิป)

17 กันยายน 2022
423   0

Spread the love

ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ ร่วมทำบุญต้นสลากภัต ถวายพระครูวิวิธประชานุกุล ผู้ก่อตั้งสวนพุทธอุทยานธรรม ประธานศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชอ และผู้ป่วยติดสุราและยาเสพติด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้น

ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายต้นสลากภัต โดยมีขบวนแห่ ต้นสลากภัต และขบวนช่างฟ้อน นำไปถวายพระครูวิวิธประชานุกุล ด็อกเตอร์ ประธานศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยสุราเรื้อรัง และผู้ป่วยติดยาเสพติดเชิงพุทธ โดยนำไปถวายที่สวนพุทธอุทยานธรรม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเงินบุญทั้งหมด ร่วมสมทบทุนสร้างสวนพุทธอุทยานธรรม ทั้งยังได้ใช้ปัจจัยในการให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ ผู้ป่วยหลังการพักฟื้นตัว เพื่อการบำยัดรักษาอาการป่วย โดยใช้วิธีการให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติธรรมภาวนาจิตให้สงบ มีสติ มีความพยายามสร้างภูมิต้านทาน การป่วยของร่างกาย จิตใจด้วยพลังศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ซึ่งในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีศรัทธาญาติโยม และผู้ป่วยจากอาการจิตเวช มารับการบำบัด ในการฝึกนั่งสมาธิ บำเพ็ญศีลภาวนา เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้สวนพุทธอุทยานธรรม ยังมีการทำโรงอาหารเป็นไทยทาน ให้ศรัทธาชาวบ้าน มาช่วยกันทำอาหาร แจกจ่ายผู้ด้อยโอกาส เเละ แขกไป ใครมา ที่อุทยานฯแห่งนี้ด้วย การให้ทานอาหาร ฟรี เพราะมีบางครอบครัว ยากจน ต้องมาขอรับอาหารในมื้อเย็น เป็นครั้งคราวยามขาดแคลนนับเป็นอุทยานธรรมทาน ที่ควรช่วยกันส่งเสริม ตามกำลังทรัพย์ต่อไป