ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.เข้าไปศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หมู่บ้านดงป่างิ้ว (คลิป)

เชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.เข้าไปศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หมู่บ้านดงป่างิ้ว (คลิป)

19 กันยายน 2022
706   0

Spread the love

หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนดงป่างิ้ว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านให้นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปศึกษาเรียนรู้ สามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์ ในการทำงานด้านรัฐศาสตร์ในอนาค

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หมู่บ้านดงป่างิ้วหมู่ที่ 7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีฐานการเรียนรู้จากอาชีพจริง จากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน ทั้งกลุ่มตักเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง กลุ่มอาหารขนมครกบ้านยายสาย บ้านโบราณสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอายุนับ 100 ปี กลุ่มทำเครื่องเขิน ในการทำขันโตก ทำโกฎิไม้ ลงวานิชหรือเครื่องเขินลายเส้น ทำจากไม้มะม่วงและไม้ฉ่ำฉา โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำจริงๆ การทำมาลัยดอกมะลิประดิษฐ์ทำจากกระดาษเช็คชู และการทำอาหารลาบไก่ ครบทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านดงป่างิ้ว รวมทั้งบ้านโบราณสีมันตราอายุ 112 ปี คาดว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่5 เป็นบ้านพักไปรษณีย์เก่า นำมาตกแต่งใหม่ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยง และยังใช้เป็นสถานที่แสดงละครทีวีชื่อดัง กลิ่นกาสะลอง

ขณะที่นางกาญจนา มูลดง เจ้าของธุรกิจเครื่องเขิน ในชุมชนบอกว่า ที่เปิดโอกาสให้เข้าเรียนรู้ด้านเครื่องเขิน เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งแต่ละชิ้นเป็นงานฝีมือ และยังเป็นการแสดงผลงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ ที่ผ่านมานักศึกษาขาดโอกาสเชื่อมโยงกับชุมชน โอกาสในการเรียนรู้ภูมิปัญญา และความรู้หลายอย่างอยู่ที่ชุมชน ห้องเรียนในปัจจุบันต้องเปลี่ยน หลังโควิค ต้องเปลี่ยนแปลงไป และที่สำคัญคือองค์ความรู้ของชุมชน ต่อยอดการเรียนรู้ของรัฐศาสตร์ เรื่องของการทำงานในอนาคต เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมความรู้เรื่องอาหาร และความรู้อีกหลากหลาย และจะนำไปถกเถียงในห้องเรียน ให้ถ่ายทอดความรู้นี้ออกไปในการทำงานในอนาคต