ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชื่นชมเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ และเจ้าอาวาสวัดหัวริน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าของกิจการอีก 5 ราย รับรางวัล ญาณสังวร คนดีศรีแผ่นดิน (คลิป)

เชียงใหม่ ชื่นชมเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ และเจ้าอาวาสวัดหัวริน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าของกิจการอีก 5 ราย รับรางวัล ญาณสังวร คนดีศรีแผ่นดิน (คลิป)

20 กันยายน 2022
531   0

Spread the love

ชื่นชมเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ และเจ้าอาวาสวัดหัวริน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าของกิจการอีก 5 ราย รับรางวัล ญาณสังวร คนดีศรีแผ่นดิน ส่งเสริมบุคคลทำดีเพื่อสังคมส่วนรวม ตามโครงการสืบสานปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9


ที่ห้องประชุมดอนเมือง ในโรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ มีการมอบรางวัล ญาณสังวร คนดีศรีแผ่นดินที่ปีนี้มีบุคคลจากทั่วประเทศ เข้ารับรางวัล รวม 256 คน สำหรับเชียงใหม่ ได้รับรางวัลคนดีศรีเเผ่นดิน จากสาขาอาชีพ วิชาชีพต่างๆ รวม 7 ท่าน โดยพระสงฆ์รูปแรก ท่านพระครู ถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ หรือวัดทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตองได้รับรางวัลพระลัญจกรญสส. ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น ในการพัฒนาบูรณะวัดร้าง วัดโต้งธาตุ อายุกว่า 400 ปี สร้างในสมัยพญากือนาธรรมิกราช และท่านพระครูวิวิธประชานุกุล เจ้าอาวาสวัดหัวริน อำเภอสันป่าตอง ผู้ก่อตั้งสวนพุทธอุทยานธรรม เพื่อการบำบัดรักษา พักฟื้นฟูผู้ป่วยด้านจิตเวช จากสุรายาเสพติด ด้วยวิธีสอนธรรมะ ฝึกสมาธิภาวนา ที่สวนพุทธอุทยานธรรม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่นางเกสริน ศรีบุญเรือง เจ้าของร้านนวดสมุนไพรย่างไฟ ย่านหลังโรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้รับรางวัล ญาณสังวร ในสาขาต้นแบบภูมิปัญญาไทยดีเด่น และยังมีผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่อีก 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้

สำหรับรางวัลญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก มอบให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพ ที่มีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบคนดีที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไปตามรอยยุคลบาทในการทำความดี เพื่อสนองคุณแผ่นดิน ตามโครงการสืบสานปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9