ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention & Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention & Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

21 กันยายน 2022
621   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention & Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 หรือ 65th Annual IFEA Convention & Expo ของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) ณ ศูนย์การประชุมแมคกาแลน เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับประเทศสมาชิกของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแมคกาแลนให้การต้อนรับ

สำหรับงานประชุมและแสดงนิทรรศการดังกล่าว ในวันที่ 2 (20 กันยายน 2565) ของการจัดงานนั้น มีการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเมืองนิทรรศการและการออกแบบอีเว้นท์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการจัดอีเว้นท์และนิทรรศการให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเรียนรู้ถึง คุณลักษณะที่ดีของการจัดงาน อาทิ การออกแบบเนื้อหา การออกแบบธีมงาน รวมถึงรูปแบบของการจัดงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้ในการต่อยอดการทำงานในด้านการออกแบบเมือง รวมถึงการจัดนิทรรศการและอีเว้นท์ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังได้ทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจอีเว้นท์ในอนาคต ที่จะเข้ามามีบาทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเมือง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ และต่อยอดการพัฒนาเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป