ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นเมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City โดยสมาคมงานเทศกาลนานาชาติ (International Festivals and Events Association, IFEA) (คลิป)

เชียงใหม่ เชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นเมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City โดยสมาคมงานเทศกาลนานาชาติ (International Festivals and Events Association, IFEA) (คลิป)

22 กันยายน 2022
284   0

Spread the love

เชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นเมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City โดยสมาคมงานเทศกาลนานาชาติ (International Festivals and Events Association, IFEA)

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นเมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City โดยสมาคมงานเทศกาลนานาชาติ (International Festivals and Events Association, IFEA) ซึ่งคัดเลือกเมืองที่มีงานเทศกาลที่โดดเด่น และมีการทำงานร่วมกับภาคีต่างๆอย่างใกล้ชิด เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบในการใช้งานเทศกาลสร้างเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ซึ่งเชียงใหม่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ตั้งแต่ความพร้อมเมือง ความหลากหลายของงานเทศกาล การมีส่วนร่วมและบทบาทการสนับสนุนงานจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมถึงการใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างอาชีพ นอกจากนี้ในปีนี้ ทาง IFEA ได้เพิ่มการให้คะแนนในหมวดการบริหารจัดการ COVID อีกด้วย

การได้รางวัลเมืองเทศกาลโลกของเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความเสน่ห์ของเชียงใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว การประชุม และงานเทศกาลในระดับนานาชาติ รวมถึงจะเป็นกำลังใจให้เชียงใหม่ได้ยกระดับคุณภาพงานเทศกาลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นให้แก่ทุกคนที่มาเยือน


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกับสมาคมวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna) ในฐานะผู้ส่งจังหวัดเชียงใหม่เข้าประกวดชิงรางวัลเมืองเทศกาลโลกครั้งนี้ พร้อมจับมือกันสนับสนุนผลักดันเชียงใหม่ในฐานะผู้นำด้าน Soft Power และมีแผนนำเสนองานอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อให้เชียงใหม่คงความโดดเด่นในระดับโลกต่อไปอย่างต่อเนื่อง