แหล่งท่องเที่ยว » เชียงใหม่ ปลายฝนต้นหนาว…ชมความสวยงามของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง (คลิป)

เชียงใหม่ ปลายฝนต้นหนาว…ชมความสวยงามของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง (คลิป)

14 ตุลาคม 2022
876   0

Spread the love

ปลายฝนต้นหนาว…สนความสวยงามของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่