ข่าวทั่วไทย » แม่ฮ่องสอน ชาวปากเกอะญอ บ้านแม่กี๊ อำเภอขุนยวมร่วมกันทำแนวไฟระยะทาง 50 กม.ทุกปี ไม่ง้องบรัฐฯ

แม่ฮ่องสอน ชาวปากเกอะญอ บ้านแม่กี๊ อำเภอขุนยวมร่วมกันทำแนวไฟระยะทาง 50 กม.ทุกปี ไม่ง้องบรัฐฯ

16 เมษายน 2020
668   0

Spread the love

ชาวปากเกอะญอ บ้านแม่กี๊ อำเภอขุนยวมกว่า 200 ชีวิตร่วมกันทำแนวไฟระยะทาง 50 กม.ทุกปี โดยไม่รับงบสนับสนุนจากภาครัฐฯแต่วอนรัฐบาลฯรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ให้ความสนใจชาวบ้านตัวอย่างผู้รักษาผืนป่าด้วย

นายสุขใจ วิชาญพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่กิ๊ อ.ขุเม่นยวม จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สมาชิก อบต.แม่กี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กี้หมู่ที่ 1 และ ชาวบ้านเปียงหลวงหมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊ โดยมีเด็กนักเรียนเยาวชน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มแม่บ้านจำนวน 200 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟ ภายใต้ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยเริ่มจากบริเวณห้วยขุนห้วยแม่กิ๊ ถึงขุนห้วยแม่ข่อหลวงแม่กี๊ ในระยะความยาวกว่า 50 กม. ซึ่งได้มีประชาชนในหมู่บ้านต่างนำเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละคนที่มาจากบ้านของตัวเอง ไม่ว่ามีด จอบ เสี่ยม ตลอดจนเครื่องมือดับไฟป่าที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาติเช่นจากไม้ไผ่ ใบไม้ เพื่อเป็นอุปกร์และเครื่องมือในการดับไฟป่า ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟในครั้งนี้

นอกจากนี้ชาวบ้านที่มีจิตอาสามาทำแนวกันไฟในวันนี้ต่างคน ได้เตรียมอาหารกับข้าวมาจาบ้านเองและเมื่อพักเที่ยงต่างได้แกะถุงอาหารที่ได้เตรียมมา ได้เปลี่ยน รสชาดอาหารกันอย่างเป็นกันเองอีด้วย


นายสุขใจ วิชาญพันธ์ นายชาญ เปิดเผยว่า ประชาชน ตำบลแม่กี้ และหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งตำบลเป็นชนเผ่า ปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และดูแลป่ามาเช่นนี้มานับหลายช่วงอายุคน และได้ทำแนวกันไฟแต่บรรพบุรุษมานานแล้ว จนตำบลแม่กี๊ จนได้รับรางวัล ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศมาแล้วมากมาย ทั้ง ๆที จังหวัด อำเภอ หน่วยงานป่าไม้ ทราบปัญหา เป็นอย่างดีแต่ยังไม่เห็นหน่วยงานรัฐฯ หรือองค์กรใด มาสนใจหรือช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณหรือแต่อย่างใด จึงอย่างขอวิงวอนไปยัง พลเอกประยุทยธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมหันให้ความสนใจกับพี่น้องชนชาวปากเกอะญอ ชาวแม่กี๊ ที่ปกป้องและรักษาป่ามาอย่างยาวนานบ้างเพื่อเป็นกำลังใจการดูแลปกป้องรักษาพื้นป่าของประเทศไทยแห่งนี้ต่อ ๆ และตลอดไป