ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดใช้ถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 1260 กับถนนสาย 107 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดใช้ถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 1260 กับถนนสาย 107 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คลิป)

16 ธันวาคม 2022
405   0

Spread the love

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดใช้ถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 1260 กับถนนสาย 107 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาจราจรและส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้กับที่ดินตาบอด มีถนนตัดผ่านพร้อมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา และมูลค่าที่ดินมีราคาสูงขึ้นกว่า 10 เท่า

นาย พงศ์รัตน์ ภิรมณ์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดใช้งานถนนทางหลวงหมายเลข 1260 เชื่อมกับถนนทางหลวง 107 หรือทางแยกศรีบุญเรือง ไปทะลุถนนคลองชลประทาน ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางยาว 650 เมตร เป็นถนน 4 เลน ความกว้างของทาง 16 เมตร ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาอำเภอแม่ริมใช้งบประมาณกว่า 23 ล้านบาท โดยมีการตัดถนน ผ่านที่ดินพื้นที่พาณิชกรรมของชาวบ้าน จำนวน 25 ราย และจัดรูปที่ดินในสวยงามเหลือ 21 แปลง พื้นที่รวมกว่า 108 ไร่เศษ

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นเส้นทางลัด ในการแก้ไขปัญหาจราจร ถนนโชตนาซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอแม่ริม ซึ่งก็จะเกิดความสะดวก และสามารถระบายการจราจร ที่เป็นคอขวดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางลัด โดยรถที่วิ่งมาจากเขตอำเภอเมือง และอำเภอสันทราย ไปออกถนนคลองชลประทานแทน เพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ผ่านถนนโชตนา หรือทางหลวงหมายเลขสาย 107 หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม ให้ใช้ถนนตัดใหม่แทน ซึ่งก็จะทำให้เกิดความคล่องตัว และสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นในการใช้รถใช้ถนน

นอกจากนั้นยังทำให้เจ้าของที่ดิน มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา สิ่งสาธารณูปโภคเข้าถึง ที่สำคัญมูลค่าที่ดิน บริเวณที่ถนนตัดผ่าน มีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่า จากที่ดินตาบอด ราคาตารางวาละ 1,500 – 2,000 บาท เพิ่มมูลค่าเป็นราคาตารางวาละ 18,000 – 20,000 บาท ซึ่งชาวบ้านพึ่งพอใจในการเสียสละที่ดิน มาทำถนนตัดผ่าน และจัดรูปที่ดินใหม่ ทำให้เป็นแปลงสวยงามไม่เป็นสามเหลี่ยม หรือที่ดินตาบอด มีถนนเข้าถึง