ข่าวทั่วไทย » ลำพูน เตรียมตัวให้พร้อม วิ่งท้าลมหนาว “ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022” ปิดท้ายซีรีส์ Thailand RING 21.1 วันที่ 25 ธค.นี้(คลิป)

ลำพูน เตรียมตัวให้พร้อม วิ่งท้าลมหนาว “ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2022” ปิดท้ายซีรีส์ Thailand RING 21.1 วันที่ 25 ธค.นี้(คลิป)

23 ธันวาคม 2022
256   0

Spread the love

เตรียมตัวให้พร้อม วิ่งห้สมหนาว “ยูเมะพลัส สำพูน ฮาส์ฟ มาราชอน 2022” ยลเสน่ห์เมืองรองภาดเหนือในสใตล์ลำพูน ลำพูน สานต่อความสำเร็จปิดท้ายซีวิ! Thalland RING 21.1 วันที่ 25 ย.ค.นี้

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท อีชี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกคเงินสดยูเมะพลัส, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬากรีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเทศกาลแข่งขันวิ่ง “ยูเมะ พลัส สำพูน ชาล์ฟ มาราชอน 2022” (Umay+ Lamphun Half Marathon 2022) วิ่งแบบลำพู๊น ลำพูน งานวิ่งสนามสุดท้ายของปีในชีริส Umay+ Thalland RING 21.1 Series 2022 ซึ่จจะมีขึ้นวันที่ 25 ธันวาคม 65 ทั้งหมด 2 ระยะทาง คือ 21.1 กิโลมตร และ 10 กิโลเมตร ออกสดาร์ท ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

คุณจักรกฤษณ์ เอ่งถ้วน ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เทศกาลการแข่งขันวิ่ง ยูเมะ พลัสลำพูน ฮาล์ฟ มาราชอน 2022 ในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานวิ่งถนนของซีริส์ Thalland RING 21.1 บนพื้นที่เมืองรองของภาดเหนือ ที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม รวมถึงเป็นสนามแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับเป็นอีกหนึ่งมิติที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองเป็นอย่างดี และด้วยความนิยมในการออกกำลังกายซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นกิจกรรมที่ทางเมืองยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันวิ่งดังกล่าว โดยทางหน่วยงานได้มีความร่วมมือกับทางผู้จัดและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันบูรณาการงานในครั้งนี้ให้ออกมาประทับใจกับนักวิ่ง และผู้มาเยือนทุกคน

คุณชาตชัย เลิศบรรธนาวงศ์ Chief Information Offcer บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการปี 2022 กล่าวว่า เทศกาลการแข่งขันวิ่ง ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟ มาราชอน 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายการบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องของ SDGs คือ การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านการแข่งขันวิ่งฮาส์ฟมาราชอน และการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “EASY RUN” คือ การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ พื้นที่ก่อนและหลังการแช่งขัน ในกิจกรรม กิจกรรม Clean the Town และรณรงค์ให้นักวิ่งทุกคนช่วยกัรรักษาสิ่งแวดล้อมภายในงานวิ่ง ไม่สร้างขยะ ลด ละ และเลิกใช้ภชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปัญหาขยะล้มเมือง ซึ่งตรงกับค่านิยมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน