ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดงาน “วันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหารอประจำปี 2566”

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดงาน “วันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหารอประจำปี 2566”

24 ธันวาคม 2022
231   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน “วันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหารอประจำปี 2566” สมทบทุนเพื่อจัดกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นำที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับมอบสิ่งของและเงินสดจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร ที่นำมาร่วมสมทบทุนในการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ และนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ

โดยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2566 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร


ทั้งนี้ บริษัทห้างร้าน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สามารถแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-614109 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร