ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ บริษัทซันสวีท ผลักดันสู่แลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคตที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ บริษัทซันสวีท ผลักดันสู่แลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคตที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (คลิป)

27 มกราคม 2023
329   0

Spread the love

บริษัทซันสวีท ผลักดันสู่แลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคต อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พร้อมโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร ในงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7 ขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ พร้อมโชว์ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) แลนด์มาร์กการเกษตรแห่งใหม่ ต้อนรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เปิดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ามกลางธรรมชาติ บนพื้นที่ 1,074 ไร่

ผู้สื่อข่าวพาไป ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แลนด์มาร์กใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคต บนพื้นที่ 1,074 ไร่ ซึ่งบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ การปลูกข้าวโพดหวาน และการเกาตรในด้านต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเพาะปลูก พร้อมจัดงาน ในงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7 พื้นที่แห่งนี้ กำลังจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ ด้านการเกษตรแห่งใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้สัมผัสวิถีการเกษตรครบวงจร โดยจัดแสดงและสาธิตการใช้นวัตกรรมการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ รถเก็บเกี่ยว โดรนการเกษตร เทคโนโลยี loT Sensor Application ทางการเกษตร และบูธนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำมากมาย เพิ่มเติมความพิเศษ ด้วยกิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันทำอาหารจากข้าวโพดหวาน และเปิดพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรือน Greenhouse เทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ ปลูกมะเขือเทศลูกใหญ่แดงฉ่ำ ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้พลังงานต่ำ อัจฉริยะที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังได้สัมผัสธรรมชาติ เขาวงกตข้าวโพดหวาน อุโมงค์ผัก ชมทุ่งดอกทานตะวันสีสันสดใส ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความรู้และเก็บภาพประทับใจ และร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่าจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC ที่ผ่านมาได้ส่งผลผลิตออกไปยังตลาดเอเซีย กว่า 50 % ส่งไปยังยุโรป เกือบ 20% เช่นเดียวกับตะวันออกกลาง อีกเกือบ 20 % ส่งผลให้ปีที่ผ่านมามีผลประกอบกว่า 2 พันล้านบาท เชนเดียวกับในปีนี้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทำ Contract Farming กว่า 20,000 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดงานวันข้าวโพดหวานขึ้นต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 7 บนพื้นที่ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ และร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร (Agri X) โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ต่อยอดสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคต