ข่าวสังคม-ธุรกิจ » เชียงใหม่ ธนาคารออมสินภาค 8 ออกผลิตภัณฑ์ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการ แบบ 3 มิติ สร้างอาชีพ ช่วยเหลือเงิน (คลิป)

เชียงใหม่ ธนาคารออมสินภาค 8 ออกผลิตภัณฑ์ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการ แบบ 3 มิติ สร้างอาชีพ ช่วยเหลือเงิน (คลิป)

14 กุมภาพันธ์ 2023
751   0

Spread the love

ธนาคารออมสินภาค 8 ออกผลิตภัณฑ์ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการ แบบ 3 มิติ สร้างอาชีพ ช่วยเหลือเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนการชำระหนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิคที่โรงแรมศิริปันนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 เป็นประธานการร่วมหารือกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมภาคเหนือ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือและหอการค้าจังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ และเสนอผลิตภัณฑ์และสารัตถประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการแบบ 3 มิติ ทั้งมิติการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย มิติการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้แก่ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบโควิค 19 และมิติการช่วยเหลือและสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

นาย สุรเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค8 บอกว่ากิจกรรม GSB 8 Biz Connect 2023 ทั้งสินเชื่อ ธุรกิจโรงแรม สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการร้านอาหาร ธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หรือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ ต่างๆ ในอัตราดอเบี้ย 1.99 %ต่อปี คงที่สองปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท กรณีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ค้ำประกันเต็มวงเงิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท โดยมีช่วงปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี ระยะเวลาผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ ไปกับการใส่ใจดูแลสังคม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่เริ่มต้น 3.99 % 2 ปีแรก โดยมีช่วงปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี และสินเชื่อมีที่มีเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุนในธุรกิจของบุคคลหรือกิจการหรือเพื่อไถ่ถอน จำนอง ดอกเบี้ยต่ำ ค่าธรรมเนียมเป็นธรรม รับเงินเต็ม อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.99% ต่อปี พิเศษปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี