ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จากน้ำท่วมช่วงหลังหมู่บ้านสุขิโต จนถึงบ้านท่อป่าตัน (คลิป)

เชียงใหม่ คืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จากน้ำท่วมช่วงหลังหมู่บ้านสุขิโต จนถึงบ้านท่อป่าตัน (คลิป)

19 กุมภาพันธ์ 2023
286   0

Spread the love

การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จากน้ำท่วมช่วงหลังหมู่บ้านสุขิโต จนถึงบ้านท่อป่าตัน ในตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร จากงบ 10 ล้านบาท ลดเหลือ 8 ล้านบาท ยืนยันงบไม่ตก แต่ให้มีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างใหม่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ จอมภักดีที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันขณะนี้งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จาก 10 ล้านบาท เหลือ 8 ล้านบาท ในการปรับปรุงคลองแม่ข่า ช่วงหลังหมู่บ้านสุขิโต จนถึงหลังวัดบ้านท่อป่าตัน ระยะความยาวกว่า 900 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จากการคับแคบและท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก จนระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างใหม่ งบประมาณจะไม่ตกไปอย่างแน่นนอน

จากการประชุมคณะกรรมการฯที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ได้ให้ทางผู้รับผิดชอบ ไปเปลี่ยนแบบก่อสร้างใหม่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวรกว้าง และยังมีการรับน้ำ จากพื้นที่ หมู่บ้านป่ารวกและบ้านพระนอนข่วงม่วง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ที่มีการปรับปรุง และพัฒนาคลองให้กว้างขึ้น และมีระบบกรองน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่ต้นน้ำคลองแม่ข่า

ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงคลองแม่ข่าทั้งระบบ ที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จนไปสู่ปลายคลองในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน